Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 851/2006/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho đội bóng đá Thành Nghĩa - Dung Quất - Quảng Ngãi do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 851/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu
Ngày ban hành: 10/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 851/2006/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO ĐỘI BÓNG ĐÁ THÀNH NGHĨA - DUNG QUẤT - QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 365/TC-HCSN ngày 31/3/2006 về việc hỗ trợ kinh phí cho đội bóng đá Thành Nghĩa - Dung Quất - Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ khoản kinh phí 300 triệu đồng (Ba trăm triệu đồng) cho đội bóng đá Thành Nghĩa - Dung Quất - Quảng Ngãi (thông qua Sở Thể dục Thể thao) bổ sung nguồn kinh phí phục vụ công tác tập huấn và tham gia thi đấu giải bóng đá hạng Nhì toàn quốc năm 2006.

Trường hợp đội bóng đá Thành Nghĩa - Dung Quất - Quảng Ngãi được thăng hạng Nhất trong giải bóng đá hạng Nhì toàn quốc năm 2006, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ bổ sung 200 triệu đồng.

Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối ngân sách, giải quyết khoản kinh phí (300 triệu đồng) nêu tại Điều 1 của Quyết định này; phối hợp với Sở Thể dục Thể thao hướng dẫn đội bóng đá Thành Nghĩa - Dung Quất - Quảng Ngãi sử dụng kính phí đúng mục đích và thanh quyết toán đúng theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Thể dục Thể thao; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Thủ trưởng các Sở, Ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim HiệuVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 851/2006/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho đội bóng đá Thành Nghĩa - Dung Quất - Quảng Ngãi do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.475
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250