Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 85/2007/QĐ-UBND điều chỉnh nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh - huyện và nguồn vốn hỗ trợ đầu tư y tế từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2007 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 85/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 31/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/2007/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ Y TẾ TỈNH - HUYỆN VÀ NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ Y TẾ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 04/01/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBND tỉnh về việc chuyển tiếp kế hoạch nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và dự án lớn nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006 sang kế hoạch năm 2007;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4208/TTr-SKHĐT ngày 25/12/2007 về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh - huyện và nguồn vốn hỗ trợ đầu tư y tế từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh - huyện và nguồn vốn hỗ trợ y tế từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2007: như biểu mẫu đính kèm.

Các hạng mục khác thực hiện theo Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 04/01/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THUỘC NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ Y TẾ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT CHUYỂN TIẾP SANG KẾ HOẠCH NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT

Hạng mục

Kế hoạch năm 2007

Điều chỉnh

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Theo QĐ số 01/2007/QĐ-UBND

Theo QĐ số 1512/QĐ-UBND

I

Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh - huyện

2.543

1.600

943

2.543

 

1

Trung tâm Y tế Đức Linh

1.543

600

943

1.020

 

2

Bệnh viện chuyên khoa lao

 

 

 

1.000

 

3

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

 

 

 

523

 

4

Dự phòng

1.000

1.000

 

 

 

II

Hỗ trợ đầu tư y tế từ nguồn thu XSKT

4.922

4.922

 

4.922

 

 

Quy hoạch chuẩn bị đầu tư

382

382

 

228

 

1

BCĐT sửa chữa Trung tâm Chăm sóc SKSS

47

47

 

 

 

2

DAĐT-TKKT Bệnh viện Hàm Thuận Bắc

55

55

 

47

 

3

BCĐT-TKKT Trung tâm Y tế dự phòng Phan Thiết

20

20

 

 

 

4

BCĐT-TKKT Trung tâm Y tế dự phòng Hàm Tân

10

10

 

 

 

5

BCĐT-TKKT Trung tâm Y tế dự phòng Hàm Tân

250

250

 

181

 

 

Thực hiện dự án

4.540

4.540

 

4.694

 

1

Trung tâm Y tế Tuy Phong

540

540

 

327

 

2

Trường Trung học Y tế

4.000

4.000

 

4.367

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 85/2007/QĐ-UBND điều chỉnh nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh - huyện và nguồn vốn hỗ trợ đầu tư y tế từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2007 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.108

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102