Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 823/QĐ-TTg năm 1999 bổ sung vốn đầu tư cho các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng khắc phục hậu quả lũ lụt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 823/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 823/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ CHO CÁC TỈNH BÌNH THUẬN, LÂM ĐỒNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ LỤT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5646-BKH/ĐP ngày 21 tháng 8 năm 1999), 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp bổ sung 10,0 tỷ đồng từ nguồn dự phòng vốn đầu tư tập trung thuộc ngân sách nhà nước năm 1999 cho hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng để khôi phục, sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi và các công trình cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng trên địa bàn do lũ lụt gây ra, phân bổ cụ thể như sau:
- Tỉnh Bình Thuận: 7,0 tỷ đồng
- Tỉnh Lâm Đồng: 3,0 tỷ đồng.
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính phối hợp với các Bộ liên quan hướng dẫn việc sử dụng khoản kinh phí này theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin, Chủ tịch ỦY ban nhân dân các tỉnh: Bình Thuận, Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 823/QĐ-TTg năm 1999 bổ sung vốn đầu tư cho các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng khắc phục hậu quả lũ lụt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.313

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159