Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 759/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Quyết định 1351/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu: 759/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 03/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 759/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 03 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1351/QĐ-UBND NGÀY 29/6/2016 CỦA UBND TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông báo số 141/KL-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 644/STC-QLCS ngày 24 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1, Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Giang, về ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh (trừ thuốc phòng, chữa bệnh cho người), đối với các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang, như sau:

1. Danh mục danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh gồm:

- Máy Điều hòa nhiệt độ.            - Máy Photocopy.

- Máy tính để bàn.         - Máy in.

- Máy tính xách tay.       - Máy Scan.

- Bộ bàn ghế làm việc.   - Tủ đựng tài liệu.

- Bộ bàn ghế tiếp khách.            - Máy chiếu đa năng.

- Máy ghi hình (trừ máy quay phim tại trường quay của Đài PTTH).

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 - Điều 2, Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh, về thời hạn đăng ký và tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung đối với tài sản trong danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh:

- Đợt 1: Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.

- Đợt 2: Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các nội dung có liên quan tại Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh; Các nội dung khác không sửa đổi, bổ sung vẫn thực hiện theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành khối tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện/thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu: VT, CVKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 759/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Quyết định 1351/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


836

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9