Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 737/QĐ-TTg năm 1999 quy định cơ chế thưởng do thực hiện vượt dự toán thu ngân sách năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 737/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 737/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 737/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƠ CHẾ THƯỞNG DO THỰC HIỆN VƯỢT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 1999

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 3484TC/NSNN ngày 15 tháng 7 năm 1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thưởng và chế độ sử dụng tiền thưởng vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 1999 như sau:

1. Đối với các khoản được trích lại theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước:

a- Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước: Thưởng 100% số thu vượt dự toán do Trung ương giao.

b- Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu, xét thưởng theo nguyên tắc: Vượt thu so với dự toán do Trung ương giao từ 20 tỷ đồng trở xuống thưởng 100%, số vượt thu từ trên 20 tỷ đồng thưởng thêm 50% số vượt thêm nhưng tổng số thưởng tối đa không vượt quá 50 tỷ đồng.

2. Đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương (trừ thuế giá trị gia tăng): Thưởng 50% số vượt thu so với dự toán do Trung ương giao (phần ngân sách Trung ương được hưởng).

3. Thưởng vượt thu thuế Giá trị gia tăng, cuối năm 1999, căn cứ vào kết quả cụ thể việc thực hiện của các địa phương, Bộ Tài chính tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Điều 2. Quy định về việc sử dụng tiền thưởng như sau:

1. Các khoản tiền được trích lại theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước được sử dụng theo quy định hiện hành.

2. Đối với số tiền thưởng từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương, các địa phương cần dành một phần để cấp bổ sung vốn cho các doanh nghiệp nhà nước sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao và tích cực trong việc thực hiện nghĩa vụ thu nộp ngân sách, nhưng đang có khó khăn về nguồn vốn để trả nợ vay đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 737/QĐ-TTg năm 1999 quy định cơ chế thưởng do thực hiện vượt dự toán thu ngân sách năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.590
DMCA.com Protection Status