Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 719/QĐ-UB năm 1977 về việc chấp thuận cho Sở Tài chính lập kho trang bị quần áo mùa đông cho cán bộ mượn đi công tác do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 719/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Đình Liệu
Ngày ban hành: 13/06/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 719/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

CHẤP THUẬN CHO SỞ TÀI CHÍNH LẬP KHO TRANG BỊ QUẦN ÁO MÙA ĐÔNG CHO CÁN BỘ MƯỢN ĐI CÔNG TÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức HộI đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Xét cần thành lập kho trang bị quần áo mùa đông để cho cán bộ mượn đi công tác ra miền Bắc trong mùa đông,
- Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Tài chánh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay chấp thuận cho Sở Tài chánh thành lập và quản lý kho trang bị quần áo mùa đông để cho cán bộ mượn đi công tác ra miền Bắc trong mùa đông.

Các cơ quan khác của thànhh phố không thành lập kho quần áo riêng để sử dụng cùng một mục đích nói trên ; nếu đã thành lập thì bàn giao cho Sở Tài chánh thống nhất quản lý.

Điều 2. - Các ông Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, thủ trưởng các ban, ngành, sở, mặt -trận và các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chiếu quyết định thi hành.

 

 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 719/QĐ-UB năm 1977 về việc chấp thuận cho Sở Tài chính lập kho trang bị quần áo mùa đông cho cán bộ mượn đi công tác do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.525
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209