Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 622/QĐ-CT năm 2006 phân bổ kinh phí huấn luyện DBĐV, kiểm tra SSCĐ năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 622/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 04/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 622/QĐ-CT

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN BỔ KINH PHÍ HUẤN LUYỆN DBĐV, KIỂM TRA SSCĐ NĂM 2006.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;
Căn cứ Quyết định số 167/2005/QĐ-UBND ngày 21.12.2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Giao chỉ tiêu và Dự toán Ngân sách năm 2006;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 57/TC-QLNS ngày 25.4.2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Phân bổ kinh phí dự bị động viên đã bố trí trong dự toán Ngân sách tỉnh năm 2006: 1.225 triệu đồng (Một tỷ, hai trăm hai năm triệu đồng) cho các đơn vị và các huyện, thành phố, cụ thể như sau:

1. Huyện Lương Tài: 41 triệu đồng.

2. Huyện Gia Bình: 40 triệu đồng.

3. Huyện Thuận Thành: 107 triệu đồng.

4. Huyện Từ Sơn: 266 triệu đồng.

5. Huyện Tiên Du: 99 triệu đồng.

6. Huyện Yên Phong: 78 triệu đồng.

7. Huyện Quế Võ: 126 triệu đồng.

8. Thị xã Bắc Ninh: 35 triệu đồng.

9. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: 433 triệu đồng.

Ðiều 2: Sở Tài chính phối hợp với đơn vị được bổ sung kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 622/QĐ-CT năm 2006 phân bổ kinh phí huấn luyện DBĐV, kiểm tra SSCĐ năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.842

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211