Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 599/2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung giá trúng thầu gói thầu nhà lớp học số 2 trường THPT Hoàng Quốc Việt, thành phố Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 599/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 26/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 599/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG GIÁ TRÚNG THẦU GÓI THẦU NHÀ LỚP HỌC SỐ 2 TRƯỜNG THPT HOÀNG QUỐC VIỆT, THÀNH PHỐ BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ các Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01.9.1999, số 14/2000/NĐ-CP ngày 05.5.2000, số 66/2003/NĐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 nam 2005 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án công trình xây dựng giáo dục tại tờ trình số 25/QLDA ngày 14.03.2006, về việc bổ sung giá trúng thầu gói thầu nhà lớp học số 2 trường THPT Hoàng Quốc Việt, thành phố Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung giá trúng thầu gói thầu nhà lớp học số 2 trường THPT Hoàng Quốc Việt, thị xã Bắc Ninh tại Quyết định số 2028/QĐ-CT ngày 03.12.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Giá trúng thầu sau khi bổ sung là 3.374.916.000 đồng (ba tỷ, ba trăm bảy mươi tư triệu, chín trăm mười sáu nghìn đồng); tăng 376.128.000 đồng so với giá trúng thầu tại Quyết định số 2028/QĐ-CT ngày 03.12.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh, là giá trị dự toán bổ sung đã được Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 48/XD-GĐ ngày 13.03.2006 và đã được tính giảm theo tỷ lệ giảm % theo kết quả trúng thầu.

- Lý do bổ sung: Bổ sung khối lượng dự toán tính thiếu và bổ sung chế độ chính sách theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04.03.2005 của Bộ Xây dựng.

2. Giá thanh toán công trình là giá trị khối lượng theo giá trúng thầu và bổ sung giá trúng thầu đã được duyệt, thực tế hoàn thành nghiệm thu bàn giao không vượt giá trúng thầu sau khi bổ sung đã phê duyệt kể trên.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tu, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban quản lý dự án công trình xây dựng giáo dục và Giám đốc đơn vị trúng thầu thi công xây lắp công trình căn cứ Quyết định thi hành./.
 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 599/2006/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung giá trúng thầu gói thầu nhà lớp học số 2 trường THPT Hoàng Quốc Việt, thành phố Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.554
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210