Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 598/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng tuyến đường HL5 Khu trung tâm huyện lỵ huyện Tiên Du do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 598/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 26/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 598/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG HL5 KHU TRUNG TÂM HUYỆN LỴ HUYỆN TIÊN DU

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo các Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, số 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000 và số 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du tại tờ trình số 25/TT-QLDA ngày 11.4.2006 và của Sở Kế hoạch và Ðầu tư tại văn bản số 294/KH-XDCB ngày 24.4.2006 về việc báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu xây dựng tuyến đường HL5 - Khu trung tâm huyện lỵ huyện Tiên Du,

QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng tuyến đường HL5 - Khu trung tâm huyện lỵ huyện Tiên Du, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty phát triển hạ tầng Tiên Du (TNHH).

2. Giá trúng thầu: 4.376.658.000 đồng (Bốn tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn đồng), là giá ký hợp đồng và thanh toán gói thầu xây lắp hoàn thành bàn giao.

3. Hình thức thực hiện hợp đồng: Trọn gói không điều chỉnh giá.

4. Thời gian thi công: 180 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng xây lắp.

5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: Thực hiện theo kết quả đấu thầu.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Kế hoạch - Ðầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Tiên Du và Giám dốc đơn vị trúng thầu căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 598/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng tuyến đường HL5 Khu trung tâm huyện lỵ huyện Tiên Du do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.387

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101