Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 57/2012/QĐ-UBND về tổng quyết toán ngân sách năm 2011 do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 57/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Lê Thanh Cung
Ngày ban hành: 18/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2012/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND8 ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII - kỳ họp thứ 6 về Tổng quyết toán ngân sách năm 2011;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 108/TTr-STC ngày 12 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng quyết toán ngân sách năm 2011 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế - xã hội trên địa bàn được quyết toán là 23.413.627.327.745 đồng (Hai mươi ba ngàn bốn trăm mười ba tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu, ba trăm hai mươi bảy ngàn, bảy trăm bốn mươi lăm đồng), trong đó số thu từ kinh tế - xã hội ngân sách địa phương được hưởng quyết toán là 8.080.822.844.659 đồng (Tám ngàn không trăm tám mươi tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu, tám trăm bốn mươi bốn ngàn, sáu trăm năm mươi chín đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương được quyết toán là 8.573.332.197.371 đồng (Tám ngàn năm trăm bảy mươi ba tỷ, ba trăm ba mươi hai triệu, một trăm chín mươi bảy ngàn, ba trăm bảy mươi mốt đồng).

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2011 là 4.318.603.112.275 đồng (Bốn ngàn ba trăm mười tám tỷ, sáu trăm lẻ ba triệu, một trăm mười hai ngàn, hai trăm bảy mươi lăm đồng), gồm kết dư ngân sách tỉnh là 3.712.644.709.853 đồng (Ba ngàn bảy trăm mười hai tỷ, sáu trăm bốn mươi bốn triệu, bảy trăm lẻ chín ngàn, tám trăm năm mươi ba đồng), ngân sách cấp huyện là 471.525.105.056 đồng (Bốn trăm bảy mươi mốt tỷ, năm trăm hai mươi lăm triệu, một trăm lẻ năm ngàn, không trăm năm mươi sáu đồng), ngân sách cấp xã là 134.433.297.366 đồng (Một trăm ba mươi bốn tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu, hai trăm chín mươi bảy ngàn, ba trăm sáu mươi sáu đồng).

Điều 2. Giao Sở Tài chính tổ chức công khai Tổng quyết toán ngân sách năm 2011 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 57/2012/QĐ-UBND về tổng quyết toán ngân sách năm 2011 do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.705

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50