Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 544/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Phạm Xuân Kôi
Ngày ban hành: 10/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 544/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 10 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO HỌC SINH DIỆN CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ: 49/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN, GIAI ĐOẠN 2011-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 49/2010/NĐ-CP , ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Xét đề nghị của liên Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 684/TTr-SGDĐT-STC-SLĐTBXH, ngày 28/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương thức hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc diện chính sách theo Nghị định số: 49/2010/NĐ-CP , ngày 14/5/2010 của Chính phủ (quy định tại Điều 6 của Nghị định) trên địa bàn tỉnh Điện Biên với các nội dung cụ thể sau:

1. Trẻ em học mẫu giáo: hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt.

2. Học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 được hỗ trợ bằng hai hình thức: hiện vật và tiền mặt.

- Hiện vật: Cấp 01 bộ sách giáo khoa (theo giá bìa của Nhà xuất bản) và vở viết học sinh (Số lượng vở viết do Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ nhu cầu học tập của học sinh từng lớp và cấp học hướng dẫn thực hiện).

- Tiền mặt: Phần kinh phí còn lại (sau khi đã trừ số kinh phí mua 01 bộ sách giáo khoa và vở viết)

3. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm học 2011-2012.

Điều 2. Trên cơ sở danh sách số lượng và đối tượng học sinh (có xác nhận của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố), Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý, chi trả, quyết toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Kôi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 544/QĐ-UBND ngày 10/06/2011 phê duyệt phương thức hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh diện chính sách theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2011-2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


624

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!