Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 521/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 521/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG VỐN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2002

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3827 BKH/ ĐP ngày 18 tháng 6 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính trích 207 tỷ đồng (hai trăm linh bẩy tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Nhà nước năm 2002 để đầu tư xây dựng các công trình cấp bách, các công trình phòng, chống thiên tai, phân bổ như sau :

TT

Tỉnh, thành phố

Tiền

(tỷ đồng)

Hạng mục đầu tư

1

Lào Cai

20

Kè biên giới, khắc phục hậu quả lũ lụt

2

Bắc Kạn

5

Khắc phục hậu quả lũ lụt, kè thị xã

3

Sơn La

10

Khắc phục hậu quả lũ lụt

4

Tuyên Quang

10

Khắc phục hậu quả lũ lụt, làm đường từ Tân Trào đến xã Bình Yên

5

Phú Thọ

17

Kè Thuỵ Vân

6

Hưng Yên

10

Kè Lam Sơn, kè Nguyên Hoà-Phủ Cừ

7

Hà Tây

20

Kè Tân Đức, kè Phú Cường

8

Hải Phòng

8

Đê biển Cát Hải

9

Vĩnh Phúc

5

Kè Trung Hà, kè Văn Khê-Mê Linh

10

Thái Bình

5

Kè Kiến Giang

11

Thanh Hoá

6

Kè I Vích, kè Kim Tân-Thạch Thành

12

Hà Tĩnh

6

Kè Đức Quang

13

Quảng Bình

6

Kè Hải Trạch

14

Thừa Thiên Huế

10

Chống sạt lở đường bờ sông vào nhà lưu niệm Bác Hồ, bảo vệ khu dân cư ven biển

15

Quảng Nam

8

Kè Bì Nhai

16

Quảng Ngãi

6

Kè Nghĩa Dũng, thị xã Quảng Ngãi

17

Bình Định

7

Kè bờ biển phường Hải Cảng và Trần Phú, TP Quy Nhơn; Kè Nhân Phúc, An Nhơn

18

Phú Yên

5

Kè Hoà Vinh, sông Bàn Thạch

19

Ninh Thuận

6

Kè Đông Hải

20

Bình Thuận

6

Kè Phước Thể

21

Vĩnh Long

11

Kè TX Vĩnh Long 8 tỷ, chống hạn 3 tỷ

22

Đồng Tháp

20

Thực hiện một số dự án cấp bách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 85/TB-VPCP ngày 17/5/2002 của Văn phòng Chính phủ, kè Hồng Ngự

Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có tên nêu trên chịu trách nhiệm sử dụng khoản kinh phí này đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng của các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh : Lào Cai, Bắc Kạn, Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình,Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Tháp, Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Thủ tướng, các PTTg CP,
- Văn phòng Trung ương Đảng
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Công báo,
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ : KTTH, ĐP1, ĐP2, TH,
VX, TTTT và BC,
- Lưu NN (5),VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 521/2002/QĐ-TTg bổ sung vốn phòng, chống thiên tai ngày 01/07/2002 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.131

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!