Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 515/2006/QĐ-UBND về việc chi phí cho công tác chống hàng giả do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 515/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 10/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 515/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2006 

  

QUYẾT ÐỊNH

V/V CHI PHÍ CHO CÔNG TÁC CHỐNG HÀNG GIẢ 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;
Căn cứ Thông tư 93/2000/TT-BTC ngày 15.9.2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí trong công tác chống hàng giả;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 142/TC-QLNS ngày 28.3.2006,

QUYẾT ÐỊNH :

Ðiều 1: Phân bổ kinh phí từ công tác chống hàng giả đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính là: 48.500.000 đồng (Bốn tám triệu, năm trăm nghìn đồng), như sau:

1. Thanh toán các khoản chi phí phục vụ cho quá trình phát hiện, điều tra xác minh và giải quyết vụ việc là: 11.800.000 đồng.

2. Thưởng cho cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả là: 11.500.000 đồng.

3. Số tiền còn lại: 25.200.000 đồng, nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành (đã nộp vào NSNN: 16.000.000 đồng, số còn phải nộp: 9.200.000 đồng).

Ðiều 2: Sở Tài chính theo chức năng phối hợp với đơn vị được hỗ trợ kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nuớc.

Ðiều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Chi cục Quản lý thị trường; Ðội quản lý thị trường số 7 - Cơ động và Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Công Ngọ

 
 
 
 
 
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 515/2006/QĐ-UBND về việc chi phí cho công tác chống hàng giả do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.478
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125