Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 50/2001/QĐ-UB bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2001 cho một số Sở, Ban, Ngành và Quận, Huyện từ nguồn kết dư ngân sách và thưởng vượt thu ngân sách năm 2000 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 50/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 05/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2001 CHO MỘT SỐ SỞ, BAN, NGÀNH VÀ QUẬN, HUYỆN TỪ NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH VÀ THƯỞNG VƯỢT THU NGÂN SÁCH NĂM 2000

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước
Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND Thành phố tại công văn số: 67/
HĐND - KTNS ngày 5 tháng 7 năm 2001
Xét đề nghị của Liên Sở: Tài Chính- Vật giá, Kế hoạch & Đầu tư tại tờ trình
số 1742/TTLS: TCVG- KHĐT ngày 3 tháng 7 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2001 cho một số Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện từ nguồn kết dư Ngân sách và thưởng vượt thu Ngân sách năm 2000 (chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2: Căn cứ dự toán chi Ngân sách được giao bổ sung ghi tại Điều 1, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành và Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và theo đúng Quy chế về quản lý đầu tư và xây dựng; Tổ chức thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành và Chủ tịch UBND các Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2001/QĐ-UB bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2001 cho một số Sở, Ban, Ngành và Quận, Huyện từ nguồn kết dư ngân sách và thưởng vượt thu ngân sách năm 2000 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.908

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170