Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 4818/QĐ-UBND 2017 áp dụng mức giá cước dịch vụ công ích phát hành Báo Bình Định

Số hiệu: 4818/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 25/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4818/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ÁP DỤNG MỨC GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH BÁO BÌNH ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2018-2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ về Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BTTTT ngày 05/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định giá cước tối đa của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Bình Định và Bưu điện tỉnh Bình Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng mức giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành Báo Bình Định trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2019, cụ thể như sau:

- Mức giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành Báo Bình Định trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2017 được thực hiện đến hết ngày 31/12/2017: 907 đồng/tờ báo (theo Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh).

- Mức giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành Báo Bình Định trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2019: 1000 đồng/tờ báo.

Điều 2.

Giám đốc Sở Tài chính, Tổng Biên tập Báo Bình Định, Giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Định và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Tổng Biên tập Báo Bình Định; Giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Định; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4818/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 về áp dụng mức giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành Báo Bình Định trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018-2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


725

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!