Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 467-TTg năm 1994 thực hiện Điều 1 Quyết định 92-TTg về việc tăng cường quản lý, chống lãng phí, thất thoát và tiêu cực trong đầu tư và xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 467-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 29/08/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 467-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ THỰC HIỆN ĐIỀU 1 TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 92-TTG NGÀY 7-3-1994 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các công trình đã hoàn thành năm 1993, năm 1994, không phải duyệt lại tổng dự toán nhưng chỉ được ghi vốn để thanh toán nợ khối lượng đã làm, được cấp vốn để thanh toán theo dự toán hạng mục đã được duyệt, theo khối lượng phù hợp với thiết kế, có xác nhận phiếu giá của Ngân hàng cơ sở.

Các công trình chuyển tiếp và sẽ hoàn thành năm 1994, năm 1995, nếu đã thi công kéo dài nhiều năm, đã khởi công từ trước năm 1992 nhưng chưa đủ điều kiện lập tổng dự toán thì chỉ được duyệt lại dự toán khối lượng xây dựng từ năm 1994 đến khi hoàn thành nhằm quản lý việc cấp phát để thanh toán và phải được duyệt lại luận chứng kinh tế kỹ thuật (nếu vượt vốn theo quy định).

Điều 2. Đối với công trình đặc thù quy mô lớn (có tổng vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng, tương đương 10 triệu USD trở lên) của một số ngành như thuỷ lợi, giao thông... đang xây dựng và đã thi công nhiều năm, luận chứng kinh tế kỹ thuật đã duyệt chia giai đoạn theo các mục tiêu đầu tư (đã được quy định trong luận chứng kinh tế kỹ thuật) làm căn cứ để duyệt thiết kế và dự toán phục vụ cho việc xây dựng, ghi kế hoạch và cấp vốn thanh toán.

Các công trình nhỏ (có tổng vốn đầu tư nhỏ hơn một tỷ đồng), tuy chỉ cần làm báo cáo kinh tế kỹ thuật, thuyết minh ngắn gọn về quy mô yêu cầu để xét duyệt chủ trương, về thiết kế áp dụng thiết kế mẫu nhưng vẫn phải được duyệt dự toán xây lắp vì có sự khác nhau về nền móng và giá cả vật liệu xây dựng giữa các địa điểm.

Điều 3. Những công trình khởi công mới năm 1994 nhất thiết phải có đủ hồ sơ luận chứng kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế và tổng dự toán được duyệt. Nếu các công trình đó đã được bố trí vốn kế hoạch 1994, đến nay chưa có đủ điều kiện trên, nhưng có yêu cầu đầu tư cấp bách, các Bộ và địa phương có thể đăng ký một số vốn để làm công tác khảo sát thiết kế lập tổng dự toán chuẩn bị xây dựng để khởi công 1995.

Các công trình chuyển tiếp quan trọng của các Bộ và địa phương đã được giao kế hoạch theo Quyết định số 62-TTg ngày 8-2-1994, vẫn phải bảo đảm thủ tục theo đúng quy định. Trong trường hợp đến nay chưa kịp bổ sung đầy đủ thủ tục nhưng do yêu cầu cấp bách cần được tiếp tục thi công trong năm 1994 thì phải xin phép Thủ tướng Chính phủ đối với từng công trình, đồng thời vẫn phải tiếp tục hoàn tất thủ tục và chậm nhất đến ngày 30 tháng 9 năm 1994 phải làm xong.

Điều 4. Đối với những công trình khác đã được ghi kế hoạch năm 1994 của các Bộ và địa phương đến ngày 30 tháng 7 năm 1994 đã được bổ sung đầy đủ thủ tục, hoặc hồ sơ tài liệu đã gửi đến cơ quan thẩm định Nhà nước, thì Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước thông báo thoả thuận kế hoạch đợt cuối cùng ontrg tháng 8 năm 1994. Những công trình chưa xong thủ tục, xem như không được bố trí trong kế hoạch thi công năm 1994, các Bộ và địa phương phải tiếp tục hoàn thành mọi thủ tục để làm căn cứ ghi kế hoạch 1995. Những công trình này nếu có yêu cầu có thể được ghi một số vốn để khảo sát thiết kế lập tổng dự toán, chuẩn bị xây dựng.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 467-TTg

Hanoi, August 29, 1994

 

DECISION

SETTING A NUMBER OF DETAILED PROVISIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 1 OF DECISION No. 92-TTg ON THE 7th OF MARCH, 1994

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
At the proposals of the Minister-Chairman of the State Planning Committee, the Minister of Construction, and the Minister of Finance.

DECIDES:

Article 1.- The projects which were completed in 1993 and 1994 shall not have their overall cost projections revised, but shall be recorded for debt clearance of the capital they have spent on the accomplished amount of work, and shall be provided with capital to pay for the approved construction items in amounts suitable to the designs and in prices certified by the local banks.

The projects which are carried over into 1994 or 1995 for completion, the construction of which has lasted for many years and was started before 1992 but did not yet have the conditions for an overall cost projection, shall have their financial projection revised for the construction amount effected from 1994 to its completion with a view to managing the allocated fund for clearance, and shall have their economic-technical designs revised (if their capital requirement exceed the prescribed level).

Article 2.- Regarding the specialized and large projects (with a total capital investment of 100 billion VND or an equivalent of 10 million USD or more) under a number of branches, such as water conservation and transport and communication, and which are currently under construction or have been under construction for many years, their approved economic-technical blueprints which are phased with concrete investment targets (stipulated in the economic-technical blueprints) shall be used as basis for approval of their designs and the estimated construction cost. They shall be entered into plans and provided with capital to pay for the costs.

Regarding the small projects (with a total capital investment of less than 1 billion VND), they are required to file economic-technical reports with brief presentations of their sizes and requirements for consideration and about their applied designs on the basis of the original designs. But they are still subject to approval of their projected construction costs, for differences exist in the structure of their foundations and the cost of materials in their different localities.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 467-TTg năm 1994 thực hiện Điều 1 Quyết định 92-TTg về việc tăng cường quản lý, chống lãng phí, thất thoát và tiêu cực trong đầu tư và xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.573

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102