Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 457/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ nước ngoài năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 457/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 457/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI NĂM 2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 73/BTC-QLN ngày 18 tháng 3 năm 2009) về việc vay và trả nợ nước ngoài năm 2008 và kế hoạch năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch vay trả nợ nước ngoài của Chính phủ năm 2009, bao gồm:

1. Kế hoạch rút vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ là 1.726 triệu USD (Một tỷ, bảy trăm hai mươi sáu triệu đô la Mỹ).

2. Kế hoạch trả nợ nước ngoài của Chính phủ là 930 triệu USD, tương đương 16.282 tỷ đồng (theo tỷ giá 1 USD = 16.500 VND).

Điều 2. Phê duyệt hạn mức vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của Quốc gia là 4.700 triệu USD (Bốn tỷ, bảy trăm triệu đô la Mỹ), bao gồm:

1. Vay thương mại nước ngoài của Chính phủ là 1.100 triệu USD.

2. Hạn mức bảo lãnh Chính phủ đối với vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng là 1.300 triệu USD, tương ứng với số ký vay mới trong năm 2009 là 3.500 triệu USD.

3. Hạn mức vay nước ngoài của các doanh nghiệp thuộc khu vực công theo phương thức tự vay tự trả là 600 triệu USD, tương ứng với số ký vay mới trong năm 2009 là 900 triệu USD.

4. Dự báo mức vay nước ngoài của khu vực tư nhân là 1.700 triệu USD (trong đó số giải ngân của các khoản vay mới trong năm 2009 khoảng 1.000 triệu USD), tương ứng với số ký vay mới trong năm 2009 là 3.000 triệu USD.

Điều 3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát số liệu và đánh giá lại tình hình vay trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả các khoản vay trung dài hạn của các doanh nghiệp FDI, các khoản vay ngắn hạn nước ngoài của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2009.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các Phó TTg;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, các Vụ: QHQT, KTN, TH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (4).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 457/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ nước ngoài năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.758
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251