Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 439/2006/QĐ-UBND sửa đổi quy định hỗ trợ kinh phí tiêm phòng cúm gia cầm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 439/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 29/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 439/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ TIÊM PHÒNG CÚM GIA CẦM

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;
Căn cứ Chỉ thị số 25/2005/CT-TTg ngày 12.7.2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiêm vác xin phòng dịch cúm gia cầm;
Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 193/TC-NN&PTNT ngày 16.3.2006,

 QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1: Sửa đổi, bổ sung quy định hỗ trợ kinh phí tiêm phòng cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Ban hành kèm theo Quyết định số 1760/CT-QÐ ngày 29.8.2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh), như sau:

1. Thay thế Ðiểm 2, Mục I, Ðiều 1, Quyết định số 1760/CT-QÐ ngày 29.8.2005: Ngân sách tỉnh hỗ trợ toàn bộ công tiêm phòng, với mức 100 đồng/cơn/lần tiêm đối với gia cầm phân tán và gia cầm nuôi tập trung ở các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

2. Các khoản chi khác thực hiện đúng theo Quyết định số 1760/CT-QÐ ngày 29.8.2005 và Quyết định số 1853/CT-QD ngày 14.9.2005 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ðiều 2: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Chi cục Thú y; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Văn Tuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 439/2006/QĐ-UBND sửa đổi quy định hỗ trợ kinh phí tiêm phòng cúm gia cầm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.838

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182