Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 434/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 434/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 28/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 434/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;
Căn cứ Thông tư số 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước;
Xét đề nghị của Sở Y tế tại công văn số 115/SYT-KHTC ngày 14.3.2006,

QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu cung ứng thuốc của Sở Y tế, gồm các nội dung sau:

1. Gói thầu số 1.

- Ðơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh.

- Giá trúng thầu: 1.542.050.000 đồng (Một tỷ, năm trăm bốn hai triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng).

- Danh mục thuốc, tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng nội dung quy định tại công văn số 53/UBND-KTTH ngày 16.01.2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 3.2006 đến tháng 8.2006.

2. Gói thầu số 2.

- Ðơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh.

- Giá trúng thầu: 1.014.187.500 đồng (Một tỷ, không trăm mười bốn triệu, một trăm tám bẩy nghìn, năm trăm đồng).

- Danh mục thuốc, tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng nội dung quy định tại công văn số 53/UBND-KTTH ngày 16.01.2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4.2006 đến tháng 9.2006.

3. Gói thầu số 3.

- Ðơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh.

- Giá trúng thầu: 907.292.000 đồng (Chín trăm linh bẩy triệu, hai trăm chín hai nghìn đồng).

- Danh mục thuốc, tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng nội dung quy định tại công văn số 53/UBND-KTTH ngày 16.01.2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4.2006 đến tháng 9.2006.

Ðiều 2. Sở Y tế theo chức năng phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện theo đúng kết quả dã duợc phê duyệt, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế và Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Văn Tuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 434/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.512
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.21.186