Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 424/2006/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ ÐTXD từ nguồn thu dấu giá quyền sử dụng đất năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 424/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 27/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 424/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ ÐTXD TỪ NGUỒN THU DẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2006

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;
Căn cứ Nghị quyết số 46/2005/NQ-HÐND16 ngày 20.12.2005 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về phân bổ dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2006;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 129/TC-QLNS ngày 22.3.2006,
 

QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1. Phân bổ kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại huyện Từ Sơn: 4.700 triệu đồng (Bốn tỷ, bẩy trăm triệu đồng), cụ thể như sau:

Bổ sung vốn xây dựng cơ bản cho dự án Nút giao thông tỉnh Lộ 271 giao Quốc lộ 1 mới để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Ðiều 2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Kho bạc Nhà nước theo chức năng phối hợp với các đơn vị được bổ sung vốn quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; thanh toán, quyết toán vốn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Sở Giao thông vận tải; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và Chủ tịch UBND huyện Từ Sơn căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Công Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 424/2006/QĐ-UBND phân bổ kinh phí hỗ trợ ÐTXD từ nguồn thu dấu giá quyền sử dụng đất năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.508

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209