Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 421/QĐ-UBND năm 2013 quy định mức chi thực hiện một số nội dung Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 421/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 05/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 421/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-TTg , ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 10/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH , ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015;

Theo Tờ trình số 150/TTr-SLĐTBXH ngày 20/02/2013 của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quyết định danh sách chi hỗ trợ xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không tệ nạn mại dâm năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi thực hiện một số nội dung Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015.

Cụ thể là chi hỗ trợ hoạt động xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không tệ nạn mại dâm, phòng ngừa và giảm thiểu tác hại liên quan đến tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội (Khoản 13, Điều 3, Thông tư Liên tịch số 10/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2012) như sau:

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn công tác phòng, chống mại dâm tại địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phòng, chống mại dâm ở xã, phường thị trấn nhằm ngăn chặn phòng ngừa tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

- Điều tra khảo sát, lập danh sách hồ sơ đối tượng hoạt động mại dâm, nghi vấn hoạt động mại dâm.

- Quản lý, giáo dục, tư vấn chữa bệnh cho người bán dâm tại cộng đồng và các hoạt động khác nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho đối tượng tái hoà nhập cộng đồng để giảm tình trạng tái phạm.

- Tổ chức chấm điểm, đánh giá phân loại chuyển hoá tình hình tệ nạn ma tuý, mại dâm ở xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết Liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN và tổng hợp báo cáo.

b) Mức hỗ trợ tối đa: 5.000.000đ/xã, phường, thị trấn/năm (năm triệu đồng).

Trên cơ sở nguồn kinh phí phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2013 được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phân bổ và căn cứ Kế hoạch phân loại xã, phường, thị trấn do các huyện, thành phố báo cáo cuối năm 2012. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh dự kiến xây dựng thí điểm 14 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm năm 2013 như sau:

- Thành phố Vĩnh Long: Phường 2, phường 5, xã Trường An và xã Tân Hội;

- Huyện Long Hồ: Xã Long Phước và xã Phước Hậu;

- Huyện Tam Bình: Xã Loan Mỹ;

- Huyện Vũng Liêm: Xã Trung Hiệp và xã Hiếu Phụng;

- Thị xã Bình Minh: Xã Đông Thạnh và xã Đông Bình;

- Huyện Bình Tân: Xã Tân Lược;

- Huyện Trà Ôn: Thị trấn Trà Ôn;

- Huyện Mang Thít: Thị trấn Cái Nhum.

Điều 2. Kinh phí thực hiện các nội dung trên từ nguồn kinh phí phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2013 được Bộ Lao động, TB và XH hỗ trợ cho tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động, TB và XH, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 421/QĐ-UBND năm 2013 quy định mức chi thực hiện một số nội dung Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.185
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10