Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 39/2011/QĐ-UBND chế độ trợ cấp, mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài.

Số hiệu: 39/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Hồ Việt Hiệp
Ngày ban hành: 09/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2011/QĐ-UBND

An Giang, ngày 09 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP; MỨC HỌC BỔNG, KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN CÓ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ TẠI TỈNH AN GIANG ĐANG THEO HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG CẤP NGHỀ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chế độ trợ cấp; mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài như sau:

1. Trợ cấp đối với học sinh, sinh viên người dân tộc:

Học sinh, sinh viên người dân tộc Chăm, Khmer đang học ở các trường đại học, dự bị đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trong và ngoài tỉnh được tỉnh trợ cấp thêm 140.000 đồng/tháng và được hưởng 10 tháng/năm.

2. Hỗ trợ học bổng:

Sinh viên đang theo học đại học, cao đẳng hệ chính quy có điểm học lực từ loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện xếp loại tốt cả năm, được tỉnh hỗ trợ học bổng một lần vào cuối năm học (ngoài chế độ học bổng của trường), như sau:

a) Sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề công lập và ngoài công lập; học sinh đang theo học hệ dự bị đại học ngoài tỉnh:

- Loại xuất sắc: 2.000.000 đồng.

- Loại giỏi: 1.500.000 đồng.

b) Sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề công lập và ngoài công lập trong tỉnh:

- Loại xuất sắc: 1.500.000 đồng.

- Loại giỏi: 1.000.000 đồng.

3. Khen thưởng:

a) Học sinh, sinh viên đang học tại các trường trong và ngoài tỉnh khi đạt kết quả cao trong các kỳ thi thì được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (mức tiền thưởng theo quy định) và được thưởng thêm như sau:

- Đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh: 2.000.000 đồng.

- Đạt loại giỏi khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề hệ chính quy: 1.500.000 đồng.

- Đạt giải văn hóa trong các kỳ thi cấp quốc gia, giải thi tay nghề cấp quốc gia:

+ Giải nhất: 1.000.000 đồng.

+ Giải nhì: 700.000 đồng.

+ Giải ba: 500.000 đồng.

+ Giải khuyến khích: 300.000 đồng.

b) Sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề ở nước ngoài:

- Cuối năm học được nhà trường xếp điểm học lực từ loại giỏi trở lên, được thưởng như sau:

+ Loại xuất sắc: 2.000.000 đồng.

+ Loại giỏi: 1.500.000 đồng.

- Đạt loại giỏi khi tốt nghiệp được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (mức tiền thưởng theo quy định) và được thưởng thêm 2.000.000 đồng.

4. Trợ cấp đặc biệt khó khăn:

Các học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trong và ngoài tỉnh gặp khó khăn đột xuất (như: thiên tai, hỏa hoạn, tại nạn, ốm đau...) có xác nhận của trường đang học và của địa phương, được trợ cấp với mức tối đa là 750.000 đồng/học sinh, sinh viên/quý và được xét cấp không quá hai lần trong năm học.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện các thủ tục tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tiền thưởng cho các đối tượng sau từ nguồn kinh phí khen thưởng của tỉnh:

a) Học sinh, sinh viên đang học trong nước:

- Đỗ thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT trong tỉnh;

- Đạt giải văn hóa và thi tay nghề trong các kỳ thi cấp quốc gia;

- Đạt loại giỏi khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề.

b) Học sinh, sinh viên đang đi học nước ngoài:

- Đạt loại giỏi khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng, cao đẳng Nghề.

2. Các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề trong tỉnh hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên có kết quả học tập cuối năm đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện được xếp loại tốt của đơn vị mình từ nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán hàng năm.

3. Các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trong tỉnh thực hiện trợ cấp cho các học sinh, sinh viên người dân tộc Chăm, Khmer của đơn vị mình từ nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán hàng năm.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp được phân bổ hàng năm để chi hỗ trợ học bổng, trợ cấp và khen thưởng cho các đối tượng theo phân cấp quản lý như sau:

a) Học sinh, sinh viên học trong nước:

- Hỗ trợ học bổng, khen thưởng cho học sinh, sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề ngoài tỉnh;

- Trợ cấp cho các học sinh, sinh viên người dân tộc Chăm, Khmer của tỉnh đang học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề ngoài tỉnh;

- Trợ cấp đặc biệt khó khăn cho học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú thuộc tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trong và ngoài tỉnh (xét cấp hàng quý).

b) Học sinh, sinh viên đi học nước ngoài:

Khen thưởng cho các học sinh, sinh viên có kết quả học tập cuối năm đạt loại giỏi trở lên.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trong tỉnh, tùy theo nhiệm vụ được phân công, xây dựng các thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của đơn vị mình, để thực hiện các chế độ trợ cấp, học bổng, khen thưởng cho học sinh, sinh viên theo quy định tại Điều 1, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ: Tài chính, GD&ĐT, LĐTB&XH;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- TT: TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Báo AG, Đài PTTH AG, Phân xã AG, Website tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng, Trung tâm: VHXH, TH, CB-TH;
- Lưu VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2011/QĐ-UBND chế độ trợ cấp, mức học bổng, khen thưởng đối với học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, trung học phổ thông trong nước và nước ngoài.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.985
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106