Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 37/2002/QĐ-UB về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 37/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 16/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2002 CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 27/2002/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố ;
Xét đề nghị của Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tại văn bản số 057/CV/IPC/2002 ngày 21 tháng 3 năm 2002 về vay ưu đãi 20 tỷ đồng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chấp thuận cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị cho Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận vay chỉ định 20.000.000.000 (hai mươi tỷ) đồng  để đền bù giải tỏa giai đoạn 1 Khu công nghiệp Hiệp Phước, với chính sách ưu đãi như sau :

+ Lãi suất cho vay : 0,70%/tháng (trả lãi hàng tháng), lãi suất cho vay chỉ được thay đổi khi có sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố.

+ Thời gian cho vay : 05 năm tính từ ngày giải ngân đầu tiên, trong đó thời gian ân hạn 01 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Điều 2. Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị chịu trách nhiệm kiểm tra đầy đủ hồ sơ xin vay trước khi cho vay, kiểm tra việc sử dụng vốn và thu hồi vốn theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận có trách nhiệm ký hợp đồng vay vốn với Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố, sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả vốn và lãi vay cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị đầy đủ, đúng hạn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố và Giám đốc Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 4
- TT.TU, TT. HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- HĐQL Quỹ ĐTPTĐT/TP
- VPHĐ.UB : PVP/ĐT, KT
- Tổ NCTH, TM (2b)
- Lưu (TM)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/2002/QĐ-UB về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.652

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64