Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 36/2011/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 đối với đơn vị dự toán khối tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 36/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 09/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2011/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011 ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI TỈNH VÀ UBND HUYỆN TÂN UYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/CP- NĐ ngày 06/06/2003 của Chính phủ; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Lai Châu: số 30/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011; số 33/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của UBND tỉnh về việc giảm trừ 10% dự toán chi thường xuyên năm 2011 của các đơn vị dự toán khối tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 155/TTr-STC ngày 21/11/2011;

Sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 219A/HĐND-VP ngày 09/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 đã giao cho Văn phòng UBND tỉnh; Ngân sách Đảng tỉnh và UBND huyện Tân Uyên tại các Quyết định của UBND tỉnh Lai Châu: số 30/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010; số 33/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011, với tổng số tiền 21.840 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự toán khối tỉnh và UBND huyện Tân Uyên thực hiện điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo đúng trình tự quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định khác tại nội dung Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Lai Châu vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quy định tại điều 1 và Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử

 

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011

CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ

(Kèm theo Quyết định số: 36 /2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

Dự toán đã điều chỉnh tại QĐ 33/2011/QĐ-UBND

Số kinh phí điều chỉnh giảm 

Dự toán sau khi điều chỉnh

Ghi chú

 tổng số

66,903

20,800

46,103

 

1. Văn phòng UBND tỉnh

27,827

15,000

12,827

 

Tr.đó: - KP mua sắm xe ô tô

15,000

15,000

0

 

2. Ngân sách Đảng

39,076

5,800

33,276

 

Tr.đó: - KP mua ô tô cho các cơ quan khối Đảng tỉnh

7,000

5,800

1,200

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011

HUYỆN TÂN UYÊN

(Kèm theo Quyết định số: 36/2011/ QĐ-UBND ngày 09 /12/2011 của UBND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung

Dự toán Giao tại QĐ 30Q/2010/QĐ-UBND

Số kinh phí điều chỉnh giảm

Dự toán sau khi điều chỉnh

Ghi chú

A/ tổng thu NSĐP

141,085

1,040

140,045

 

I.Thu NSNN trên địa bàn

11,290

0

11,290

 

Ngân sách huyện đ­ược hư­ởng

9,960

 

9,960

 

II.Thu BS từ NS cấp trên

131,125

1,040

130,085

 

1.Bổ sung cân đối ngân sách

129,157

1,040

128,117

 

2.Bổ sung có mục tiêu

1,968

 

1,968

 

B/ tổng Chi NSĐP

141,085

1,040

140,045

 

I. chi cân đối Ngân sách

141,085

1,040

140,045

 

Trong đó:

 

 

 

 

 - KP mua xe ô tô phục vụ công tác

1,040

1,040

0

 

II. Chi bổ sung có mục tiêu

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 36/2011/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2011 đối với đơn vị dự toán khối tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.794

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44