Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 352/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu san nền, cổng tường rào công trình trụ sở Huyện ủy huyện Thuận Thành do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 352/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 14/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 352/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU SAN NỀN, CỔNG TƯỜNG RÀO CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ HUYỆN ỦY HUYỆN THUẬN THÀNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ các Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01.9.1999, số 14/2000/NÐ-CP ngày 05.5.2000, số 66/2003/NÐ-CP ngày 12.6.2003 của Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NÐ-CP ngày 07 tháng 02 nam 2005 của Chính phủ, về quản lý dự án dầu tu xây dựng công trình;
Xét dề nghị của Ban quản lý dự án xây dựng huyện Thuận Thành tại tờ trình số 12/TT-QLDA ngày 18.02.2006 và báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Ðầu tư số 124/KH-XDCB ngày 28.02.2006, về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu san nền, cổng tường rào công trình trụ sở Huyện ủy huyện Thuận Thành,

 QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu an nền, cổng tuờng rào công trình trụ sở Huyện ủy huyện Thuận Thành, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Ðon vị trúng thầu: Công ty Thuận Thiên Thành - Bắc Ninh.

2. Giá trúng thầu: 1.755.445.000 đồng (một tỷ, bảy trăm năm mươi năm triệu, bốn trăm bốn mươi năm nghìn đồng), hình thức hợp đồng trọn gói không điều chỉnh giá.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 85 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác: Thực hiện theo kết quả đấu thầu.

Ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Ðầu tư, Xây dựng, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Huyện ủy huyện Thuận Thành; Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng huyện Thuận Thành và Giám đốc đơn vị trúng thầu căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh Kiên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 352/2006/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu san nền, cổng tường rào công trình trụ sở Huyện ủy huyện Thuận Thành do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.193
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234