Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về Quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 35/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 31/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2006/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 31 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 435/TT-TC-VN ngày 28/3/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn chi tiết việc lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn hàng năm và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy trình này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

QUY TRÌNH

LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành theo Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị )

Lập dự toán ngân sách là khâu mở đầu trong chu trình tổ chức thực hiện và điều hành ngân sách, đây là quá trình phân tích, đánh giá, tổng hợp dự toán nhằm xác lập các chỉ tiêu thu, chi ngân sách dự kiến có thể đạt được kỳ kế hoạch; xác lập biện pháp chủ yếu về kinh tế tài chính và hành chính để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thu, chi.

Việc xây dựng dự toán ngân sách xã, phương, thị trấn (gọi chung là xã) hàng năm được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1. Hướng dẫn lập và giao số kiểm tra dự toán ngân sách xã

1.1. Hướng dẫn và giao số kiểm tra từ UBND huyện, thị xã đến cấp xã

UBND huyện, thị xã cung cấp các văn bản liên quan đến các chính sách chế độ về thu, chi ngân sách; hướng dẫn bằng văn bản việc lập các chỉ tiêu thu, chi ngân sách và giao số kiểm tra lập dự toán ngân sách xã trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

1.2. Hướng dẫn và giao số kiểm tra từ cấp xã đến các Ban, ngành, đoàn thể ở xã.

UBND cấp xã hướng dẫn các Ban, ngành, đoàn thể lập dự toán trước ngày 05 tháng 7 hàng năm.

Bước 2. Lập, tổng hợp dự toán ngân sách xã

2.1. Các Ban, ngành, đoàn thể cấp xã lập dự toán ngân sách gửi kế toán ngân sách và tài chính xã trước ngày 10 tháng 7 hàng năm.

2.2. UBND cấp xã làm việc với các Ban, ngành, đoàn thể về dự toán ngân sách xã; tổng hợp dự toán và tổ chức tiếp xúc cử tri để công khai lấy ý kiến tham gia của nhân dân vào bản dự toán ngân sách xã; sau đó hoàn chỉnh dự toán ngân sách xã trình Thường trực HĐND cấp xã xem xét cho ý kiến trước ngày 20 tháng 7 hàng năm.

2.3. Căn cứ vào ý kiến của Thường trực HĐND cấp xã; UBND cấp xã hoàn chỉnh lại dự toán ngân sách và gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã trước ngày 25 tháng 7 hàng năm.

2.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã tổ chức làm việc về dự toán

ngân sách với các xã đối với năm đầu của thời kỳ ổn định hoặc khi UBND cấp xã có yêu cầu ở những năm tiếp theo của thời kỳ ổn định ngân sách.

Bước 3. Thảo luận, quyết định và phân bổ dự toán ngân sách xã

3.1. Căn cứ Nghị quyết của HĐND huyện, thị xã; UBND huyện, thị xã giao dự toán ngân sách chính thức cho các xã, phường, thị trấn trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.

3.2 UBND cấp xã hoàn chỉnh lại dự toán ngân sách xã, gửi Đại biểu HĐND cấp xã chậm nhất là 3 ngày trước phiên họp của HĐND cấp xã về dự toán ngân sách; HĐND cấp xã thảo luận và ra Nghị quyết về việc quyết định dự toán ngân sách xã trước ngày 30 tháng 12 hàng năm.

3.3. Căn cứ Nghị quyết HĐND cấp xã, UBND cấp xã giao dự toán ngân sách cho Ban, ngành, đoàn thể xã và đồng gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã trước ngày 31 tháng 12 hàng năm; đồng thời thực hiện việc công khai dự toán ngân sách xã theo quy định./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 35/2006/QĐ-UBND về Quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.183

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253