Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 339/2006/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm Văn học - Báo chí năm 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 339/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 13/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 339/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ SÁNG TẠO TÁC PHẨM VĂN HỌC - BÁO CHÍ NĂM 2005

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;
Căn cứ Thông tư số 52/2003/TTLT-BTC-BVHTT ngày 29.8.2003 của Liên Bộ: Tài chính - Văn hoá Thông tin hướng dẫn việc hỗ trợ hoạt dộng sáng tạo tác phẩm, công trình Văn học - Nghệ thuật và báo chí theo cơ chế Nhà nước dặt hàng;
Căn cứ Quyết định số 859/QÐ-TTg ngày 24.8.2005 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2005 đối với các Hội Nhà báo địa phương;
Căn cứ Quyết định số 167/2005/QÐ-UBND ngày 21.12.2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao chỉ tiêu và dự toán Ngân sách năm 2006;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 100/TC-HCSN ngày 7.03.2006,

QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1: Phân bổ kinh phí hỗ trợ hoạt dộng sáng tạo tác phẩm, công trình Văn học - Nghệ thuật và báo chí theo cơ chế Nhà nước dặt hàng: 260 triệu đồng (Hai trăm sáu mươi triệu đồng) cho:

- Hội Văn học Nghệ thuật: 210 triệu đồng.

- Hội Nhà báo: 50 triệu đồng.

Nguồn kinh phí từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Trung ương năm 2006, đã bố trí trong dự toán Ngân sách năm 2006.

Kinh phí phân bổ cho Hội Nhà báo từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Trung ương năm 2005 chi chuyển nguồn sang năm 2006.

Ðiều 2: Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí trên theo quy định hiện hành.

Sở Tài chính phối hợp với đơn vị được bổ sung kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Ðiều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo và Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Trần Văn TuýThông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 339/2006/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm Văn học - Báo chí năm 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.329
DMCA.com Protection Status