Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3319/QĐ-BTC năm 2012 phê duyệt Kế hoạch phát triển Thời báo Tài chính Việt Nam đến năm 2015 và định hướng tới năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3319/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 28/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3319/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỜI BÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG TỚI NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 18/06/2010 của Bộ Tài chính ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Thời báo Tài chính Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển Thời báo Tài chính Việt Nam đến năm 2015 và định hướng tới năm 2020 với các nội dung cơ bản sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

- Tập trung nguồn lực để củng cố, ổn định và phát triển Thời báo Tài chính Việt Nam (TBTCVN) theo hướng chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại. Từng bước đưa TBTCVN trở thành tờ báo kinh tế có uy tín trong thị trường báo chí cả nước, có tầm ảnh hưởng và khả năng định hướng dư luận xã hội trong lĩnh vực thông tin về kinh tế - tài chính - tiền tệ; xây dựng TBTCVN trở thành một diễn đàn kinh tế - tài chính của toàn xã hội, góp phần hoàn thiện các chính sách tài chính của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền, phản ánh toàn diện các hoạt động và kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước nói chung và lĩnh vực tài chính nói riêng, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Định hướng TBTCVN sẽ là một cơ quan báo chí đa ấn phẩm, gồm báo in và báo điện tử; có mạng lưới chi nhánh và văn phòng đại diện các khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước; có đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp, chuyên sâu đủ sức đảm đương nhiệm vụ.

- Mở rộng phạm vi ảnh hưởng, nâng cao số lượng phát hành; đưa tiếng nói của ngành Tài chính tới tất cả các bộ, ngành, địa phương; các cơ quan, tổ chức; các doanh nghiệp và xã hội.

II. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP CỤ THỂ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

Mục tiêu của TBTCVN trong giai đoạn 2012 - 2015 là:

- Nâng cao chất lượng nội dung, tăng số lượng ấn phẩm, tăng quy mô phát hành, xây dựng vị thế mới của TBTCVN trong cộng đồng báo chí, trthành một trong những tờ báo kinh tế cập nhật nhanh, có tính thời sự cao, có tầm bao quát các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính - kinh tế của đất nước, đủ sức để đảm đương được nhiệm vụ tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội về lĩnh vực tài chính.

- Tăng cường công tác phát hành, quảng cáo, tài trợ... tăng nguồn thu cho báo, nâng cao đời sống cán bộ, phóng viên, giảm dần sự hỗ trợ từ Bộ, tiến tới tự chủ về tài chính.

1. Về công tác chuyên môn nghiệp vụ

1.1. Công tác đổi mới, phát triển nội dung và ấn phẩm

a) Mục tiêu

- Đổi mới và nâng cao toàn diện chất lượng thông tin trên TBTCVN; bám sát tình hình thực tiễn của đời sống tài chính - kinh tế của đất nước; đảm bảo các thông tin trên TBTCVN có tính thời sự, toàn diện, sâu sắc.

- Đổi mới, cải tiến hình thức TBTCVN theo hướng hiện đại, nội dung hấp dẫn với nhiều bài viết phân tích, bình luận, nhận định... sâu sắc về các vấn đề thời sự tài chính - kinh tế trong nước và quốc tế.

- Xây dựng và vận hành TBTCVN điện tử để đi vào hoạt động từ năm 2013.

b) Giải pháp

(1) Đối với các ấn phẩm báo in:

- Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung:

+ Nâng cao tính chính trị của tờ báo, bám sát tôn chỉ, mục đích, các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; cơ cấu lại, tăng cường lực lượng phóng viên cho mảng tuyên truyền các hoạt động của Bộ, đảm bảo tính toàn diện và chuyên sâu, đặc biệt là các mảng thông tin về các hoạt động lớn của Bộ như: Thuế, Hải quan, Tài chính Doanh nghiệp, Quản lý giá... Cử phóng viên chuyên trách có năng lực tăng cường bám sát các hoạt động của Bộ tại các diễn đàn lớn như Quốc hội, Chính phủ...

+ Tạo dựng bản sắc tài chính cho Thời báo bằng việc hoàn thiện và xây dựng các chuyên trang chuyên sâu về lĩnh vực tài chính:

● Chuyên trang Chứng khoán - Tiền tệ: TBTCVN phối hợp chặt chẽ với y ban Chứng khoán Nhà nước để thông tin chính thống, đầy đủ, kịp thời về mọi mặt hoạt động của thị trường chứng khoán.

● Chuyên trang Thị trường Bảo hiểm: TBTCVN hp tác chặt chẽ với Cục Quản lý giám sát Bảo hiểm và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, để xây dựng chuyên trang này trở thành nguồn thông tin chủ đạo dẫn dắt thị trường trong lĩnh vực thông tin Bảo hiểm.

● Chuyên trang Bất động sản: TBTCVN phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý Công sản xây dựng chuyên trang này gắn với nhiệm vụ tuyên truyn vquản lý công sản quốc gia, phục vụ nhu cầu thông tin của công chúng.

+ Mở chuyên trang “Tài chính địa phương” tăng cường thông tin về các hoạt động tài chính cơ sở, làm cho nội dung tờ báo bám sát thực tiễn, phản ánh toàn diện về hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính ở các địa phương.

+ Cơ cấu lại trang Chuyên đề, thông tin chuyên sâu về hoạt động tài chính của các bộ, ngành.

+ Cơ cấu lại một số trang, mục chuyên sâu, bố trí lại lực lượng phóng viên tập trung vào một số lĩnh vực đặc thù để “xã hội hoá” cũng như tạo bản sắc tài chính - kinh tế cho tờ báo như: lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng, xây dựng, giao thông, tài nguyên - môi trường, nông nghiệp - nông thôn...

Cải tiến hình thức tờ tuần báo:

+ Tiếp tục nghiên cứu cải tiến măng sét, thiết kế định dạng mới, làm cho hình thức tờ báo hiện đại, hấp dẫn, sinh động.

- Tổ chức sắp xếp, đào tạo và đào tạo lại lực lượng làm nội dung:

+ Sắp xếp lại đội ngũ phóng viên, biên tập viên, tận dụng đúng năng lực và sở trường của từng người, khơi dậy lòng đam mê nghnghiệp trong các phóng viên, biên tập viên.

+ Tổ chức các khóa đào tạo và đào tạo lại đội ngũ phóng viên, biên tập viên: Mở các lớp ngắn hạn, tại chỗ, mời các giảng viên, các chuyên gia báo chí có uy tín để bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng làm báo hiện đại cho các phóng viên, biên tập viên, về lâu dài, chọn lọc các cán bộ, phóng viên có khả năng phát triển, cử tham dự các lớp đào tạo trong và ngoài nước.

+ Tuyển dụng bổ sung lực lượng phóng viên, có năng lực đáp ứng được các yêu cầu phát triển của TBTCVN.

+ Xây dựng, phát triển hệ thống cộng tác viên, chú trọng công tác bạn đọc: Xây dựng lại chế độ đãi ngộ để thu hút các cộng tác viên (cả về vật chất và tinh thần) theo hướng tập hợp các tác giả là các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, tiền tệ và báo chí. Thành lập Hội đồng Biên tập gồm các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, các chuyên gia có uy tín. Chú trọng công tác bạn đọc bằng việc tăng cường các hoạt động kết nối bạn đọc với TBTCVN.

+ Hình thành đội ngũ phóng viên thường trú các khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước, tăng cường thông tin tài chính từ các địa phương, vùng kinh tế trọng điểm.

+ Xây dựng và thực hiện quy chế mới về định mức tin, bài cho cán bộ, phóng viên trong tòa soạn, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh để nâng cao chất lượng tờ báo.

+ Tính toán, cân đối để có cơ chế nhuận bút phù hợp, tạo thêm động lực cho phóng viên và thu hút các cộng tác viên tham gia viết bài cho Báo.

(2) Đối với TBTCVN Điện tử:

- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hành chính với các cơ quan chức năng để xin phép xuất bản TBTCVN điện tử; phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho việc vận hành TBTCVN điện tử, đảm bảo các điều kiện cho việc chính thức ra mắt TBTCVN điện tử vào năm 2013.

- Xây dựng bộ máy vận hành TBTCVN điện tử: Tăng cường năng lực đội ngũ phóng viên, xây dựng hệ thống cộng tác viên là cán bộ, chuyên gia trong và ngoài ngành Tài chính và từ các báo khác để cung cấp tin, bài. Bảo đảm các chuyên mục được cập nhật thường xuyên, liên tục, tin bài có chất lượng, thu hút được độc giả ngay từ khi bắt đầu đưa vào vận hành.

- Xây dựng các chuyên mục theo hướng “mở” để từng bước phát triển, phù hợp với yêu cầu và năng lực thực hiện của TBTCVN. Phối hp chặt chẽ với Cục Tin học và Thống kê tài chính để kiểm soát hệ thống, bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận hành. Nghiên cứu, triển khai việc kết ni một cách hệ thống với các trang báo mạng khác để phục vụ hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền của Bộ.

- Xúc tiến việc nghiên cứu tham khảo, kế thừa kinh nghiệm của các tờ báo điện tử tương tự để xây dựng giao diện, kết cấu nội dung cho TBTCVN điện tử theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, có tính thời sự cao.

1.2. Về công tác phát hành

a) Mục tiêu

- Số lượng phát hành đạt từ 13.000 - 15.000 tờ/kỳ vào năm 2015.

- Đến năm 2015 sẽ phát hành TBTCVN đến tất cả các bộ, ngành, các địa phương (cơ quan hành chính từ cấp huyện trở lên); các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty, các doanh nghiệp lớn, các hiệp hội kinh tế, ngành hàng, các khối trường kinh tế, tài chính... Phn đấu số thu phát hành đạt khoảng 9 tỷ đồng/năm vào năm 2015.

b) Giải pháp

Công tác phát hành cần tập trung vào các nhóm độc giả chính sau đây:

(1) Đi với hệ thống ngành Tài chính:

Tiếp tục mở rộng phát hành đối với các đơn vị thuộc Bộ, gồm: hệ thống Thuế, hệ thống Hải quan, hệ thống Kho bạc Nhà nước, hệ thống các đơn vị thuộc y ban Chứng khoán Nhà nước, hệ thống Tổng cục Dự trữ Nhà nước, hệ thống nhà trường, học viện của Bộ. Việc phát hành cụ thể:

- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan: Ngoài số lượng phát hành hiện nay, mở rộng việc phát hành đến phòng, tổ, đội đảm bảo mỗi phòng, tổ, đội có ít nhất 01 tTBTCVN.

- Kho bạc Nhà nước, ngoài việc thực hiện mỗi Kho bạc Nhà nước cấp huyện có 03 tờ TBTCVN, đảm bảo mỗi phòng, ban và tương đương có 01 tờ TBTCVN; cấp vụ, cục, ban và tương đương có 01 tờ TBTCVN.

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện mỗi phòng, ban và tương đương có 03 tờ TBTCVN; Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đảm bảo tới cấp kho có TBTCVN.

- Đối với hệ thống nhà trường, học viện đảm bảo mỗi phòng, ban, khoa có ít nhất 01 tờ TBTCVN; mỗi thư viện có ít nhất 05 tờ TBTCVN.

(2) Đối với hệ thống ngoài ngành Tài chính:

- Phát hành trong hệ thống các tổ chức kinh tế, bao gồm:

+ Hệ thống các doanh nghiệp

+ Hệ thống các hiệp hội ngành hàng

+ Hệ thống khối các trường đại học, cao đẳng tài chính - kinh tế

+ Hệ thống các cơ quan có quan hệ mật thiết với ngành Tài chính

- Phát hành TBTCVN thông qua hệ thống đường sắt Việt Nam tới các đối tượng công chúng xã hội khác nhau.

- Phát hành TBTCVN qua đường hàng không tới các đối tượng là các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý, nhà đầu tư, giới kinh doanh.

1.3. Về công tác quảng cáo, tổ chức sự kiện và hợp tác tuyên truyền với các cơ quan, đơn vị

a) Mục tiêu

- Phấn đấu giữ mức doanh thu quảng cáo đạt từ 3 đến 4 tỷ đồng/năm như hiện nay và tăng lên 5 đến 6 tỷ đồng vào năm 2015.

- Phấn đấu đạt khoảng 1 đến 2 tỷ đồng/năm từ nguồn thu tài trợ, tuyên truyền, chuyên đề và tổ chức sự kiện.

b) Giải pháp

- TBTCVN và các cơ quan, đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch tuyên truyền, ký kết hợp tác để tuyên truyền những hoạt động của các đơn vị trên TBTCVN. Các đơn vị cân đối bố trí nguồn kinh phí tuyên truyền của đơn vị để hỗ trợ, phối hợp với Thời báo trong công tác tuyên truyền.

- Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ phối hợp với TBTCVN thực hiện hợp tác tuyên truyền, tài trợ, quảng cáo từ nguồn kinh phí tuyên truyền, tiếp thị quảng cáo của doanh nghiệp.

- TBTCVN chủ động phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp ngoài Bộ trong hợp tác tuyên truyn, phù hợp với quy định pháp luật.

- Tổ chức lại bộ máy phát hành, quảng cáo, tuyển chọn cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, đảm bảo đủ khả năng khai thác quảng cáo theo mục tiêu đã đề ra.

2. Về công tác tổ chức bộ máy

a) Mục tiêu

Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy theo hướng phân công, phân nhiệm rõ cho từng phòng, bộ phận, bảo đảm tính chuyên nghiệp, chuyên sâu phù hợp với thực tin nhm đáp ứng hiệu quả mục tiêu phát triển.

b) Giải pháp

- Củng cố, nghiên cứu xây dựng chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, từng bộ phận của Thời báo theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Rà soát lại toàn bộ hệ thống qui chế làm việc, loại bỏ những qui chế, qui định không còn phù hợp, bổ sung, xây dựng qui chế mới.

- Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, viên chức hiện có, tuyển dụng đủ số chỉ tiêu biên chế đã được giao, rà soát lại lực lượng nhân sự theo hướng tập trung ưu tiên lực lượng cho công tác nội dung, giảm tỷ lệ các bộ phận khác, bố trí kiêm nhiệm... Thực hiện những gii pháp về nguồn nhân lực nhằm đổi mới, phát triển nội dung và ấn phẩm đã nêu tại điểm 1.1, phần II.

- Phát triển hệ thống mạng lưới chi nhánh và văn phòng đại diện ở một số khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước. Các chi nhánh và văn phòng đại diện này là những đầu mối trực tiếp phản ánh toàn diện các hoạt động của ngành Tài chính ở cơ sở; đng thời là đầu mối thực hiện nhiệm vụ phát hành và khai thác quảng cáo cho TBTCVN. Trước mắt xúc tiến việc thành lập chi nhánh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ), miền Trung (Đà Nng) và văn phòng đại diện tại khu vực Đông Bc (Quảng Ninh) và Tây Nguyên (Đk Lắk).

3. Về tài chính và cơ sở vật chất, trang thiết bị

a) Mục tiêu

- Từng bước cải thiện tình hình tài chính lành mạnh, phấn đấu để bước đầu có tích lũy và phát triển, phấn đấu năm 2013 trả hết các khoản nợ cũ.

- Từng bước nâng nhuận bút lên mức trung bình so với các báo hiện nay (phấn đấu đạt từ mức 2 đến mức 4 trong hệ số nhuận bút theo quy định tại Nghị định 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ).

- Bước đầu cải thiện đời sống của cán bộ, phóng viên, nhân viên. Năm 2015 phấn đấu đưa thu nhập của cán bộ, phóng viên, nhân viên lên mức trung bình so với các cơ quan báo chí khác.

- Đến 2015, đảm bảo cho Thời báo có một hệ thống cơ sở vật chất hoàn thiện từ trụ sở chính đến trụ sở các chi nhánh, văn phòng đại điện, có các trang thiết bị được trang bị đầy đủ, đồng bộ, hiện đại đáp ứng theo tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, đnh mức sử dụng trụ sở làm việc tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

- Đến năm 2016 chuyển đổi từ loại hình đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần sang loại hình đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên.

b) Giải pháp

(1) Về Tài chính

- Năm 2012 TBTCVN tiếp tục thực hiện Quyết định số 378/QĐ ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Giai đoạn 2013-2015, TBTCVN tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính của loại hình đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo một phần chi phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ. Cụ thể: Ngân sách Nhà nước đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên; TBTCVN tăng cường khai thác nguồn thu sự nghiệp để bảo đảm kinh phí hoạt động.

- Tích cực thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh công tác phát hành, hp tác tuyên truyền với các cơ quan, đơn vị, quảng cáo và tchức sự kiện. Phấn đấu đạt được mục tiêu đến năm 2015 có số thu từ hoạt động sự nghiệp là 15 đến 17 tỷ đồng/năm (trong đó doanh số phát hành khoảng 9 tỷ đồng, doanh thu quảng cáo 5 đến 6 tỷ đồng, thu từ công tác tài trợ qua các hợp đồng tuyên truyền đạt 1 đến 2 tỷ đồng).

- TBTCVN thực hiện tiết kiệm chi tối đa bằng các biện pháp:

+ Xây dựng các qui chế, qui định mới về chi tiêu nội bộ.

+ Thực hiện khoán các khoản chi tiêu.

+ Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán định mức tin, bài; doanh thu quảng cáo, tài trợ, phát hành đối với cán bộ, phóng viên, viên chức của Thời báo.

+ Thực hiện khoán định mức tin, bài, doanh thu quảng cáo, tài trợ, phát hành đối với các chi nhánh và các văn phòng đại diện.

(2) Về cơ sở vật chất, trang thiết bị:

Đối với trụ sở làm việc: Trước mắt thực hiện phương án cải tạo trụ sở tại 34 Tuệ Tĩnh - Hà Nội đáp ứng yêu cầu hoạt động của Tòa soạn những năm tới. Về lâu dài sẽ bố trí, sắp xếp để TBTCVN có trụ sở chính, trụ sở làm việc của các văn phòng đại diện, chi nhánh đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu hoạt động.

Đối với trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, TBTCVN chủ động xác định nhu cầu, tìm địa điểm, đề xuất báo cáo Bộ xem xét, phê duyệt để bố trí phù hợp với tiến độ thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện. Đối với những cơ sở đã được giao đất (như tại Quảng Ninh), TBTCVN chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án liên doanh liên kết để xây dựng và khai thác trụ sở Văn phòng đại diện, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin đối với TBTCVN: Trụ sở Thời báo, các chi nhánh, văn phòng đại diện được trang bị hệ thống mạng, trang thiết bị hiện đại, kết nối với hạ tng truyền thông ngành Tài chính, đảm bảo đáp ứng mục tiêu, yêu cầu về thông tin, tuyên truyền, phát hành các ấn phẩm và bảo đảm hoạt động của báo điện tử.

- Về trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn: Đảm bảo trang bị cho TBTCVN về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, các tài sản, thiết bị công nghệ thông tin đủ đphục vụ nhiệm vụ công tác:

+ Trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn: Đảm bảo phù hp với quy định tại Quyết định s 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó trang thiết bị phục vụ tác nghiệp của đội ngũ phóng viên, biên tập viên (xe ô tô, máy ảnh, máy ghi âm...) hiện đại, đáp ứng nhu cầu tác nghiệp, kịp thời cung cp, trao đi thông tin, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

+ Đối với tng thiết bị công nghệ thông tin: Đảm bảo mỗi công chức, viên chức thường xuyên làm việc tại trụ sở được trang cấp 01 máy tính để bàn, từng bước để mỗi phóng viên, biên tập viên được trang bị 01 máy tính xách tay phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn.

+ Phấn đấu để mỗi phóng viên được trang cấp 01 máy ảnh, 01 máy ghi âm; khi tham gia các đoàn công tác địa phương, tháp tùng Lãnh đạo Bộ, phóng viên có phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, có thể kịp thi truyền tin, bài về toà soạn để phục vụ việc đăng tải.

- Thời báo Tài chính Việt Nam có trách nhiệm hoàn thiện định mức trang cấp trang thiết bị phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên trong quý 1/2013; Xác định cụ thể sdự toán ngân sách hỗ trợ, số thu sự nghiệp hàng năm và toàn bộ giai đoạn 2013 - 2015 phục vụ tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đồng bộ, hiện đại phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Đán, báo cáo Bộ phê duyệt.

- Trong giai đoạn 2012-2015, sử dụng nguồn kinh phí của Bộ để bố trí dự toán ngân sách phục vụ tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho Thời báo. Từ năm 2016 trở đi, TBTCVN dành một phần từ nguồn thu sự nghiệp đ mua sm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Thời báo.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TBTCVN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Mục tiêu

- Trong giai đoạn 2016 - 2020 kế thừa các thành tựa đã đạt được trong giai đoạn 2012 - 2015, tiếp tục đưa TBTCVN trở thành một trong những cơ quan báo chí - truyền thông Tài chính đa phương tiện, có vị trí hàng đầu trong hệ thống báo chí kinh tế, có sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội; đảm đương vai trò định hướng dư luận trong lĩnh vực kinh tế - tài chính.

- Về hệ thống các ấn phẩm có:

+ Thời báo Tài chính Việt Nam (bản in và bản điện tử).

+ TBTCVN bằng tiếng Anh hoặc song ngữ (Việt - Anh) hằng tháng để phục vụ thông tin tài chính đối ngoại của Bộ.

+ Có các phụ trương:

● Chứng khoán - Tiền tệ.

● Thị trường Bảo hiểm.

● Thị trường Bất động sản.

- Số lượng phát hành: phấn đấu đạt từ 20.000 đến 25.000 bản/kỳ phát hành, trong đó tỷ lệ phát hành ngoài xã hội đạt 50%.

2. Giải pháp

- Xây dựng mô hình hoạt động của một cơ quan báo chí - truyền thông đa phương tiện; thực hiện liên doanh, liên kết với các Tập đoàn truyền thông tài chính mạnh (cả trong nước và nước ngoài) để hợp tác phát triển. Trẻ hóa, tuyển chọn, đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên sâu có năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, tin học tốt, kỹ năng làm báo hiện đại... để thực hiện các mục tiêu đề ra.

- Hoàn thiện mạng lưới phóng viên thường trú ở các tỉnh, thành phố trọng điểm. Thành lập các chi nhánh và văn phòng đại diện ở các khu vực. Thông qua các Đại sứ quán, các Tổ chức Tài chính - Tiền tệ quốc tế có quan hệ tốt với Bộ Tài chính để bước đầu nghiên cứu xây dựng mạng lưới cộng tác viên ở nước ngoài. Hp đồng với phóng viên nước ngoài và có phóng viên thường trú ở một skhu vực ASEAN.

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị: Có hệ thống chi nhánh và văn phòng đại diện ở các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước; có hệ thống trang thiết bị máy móc đồng bộ, hiện đại của một cơ quan báo chí - truyền thông chuyên nghiệp. Xây dựng tiềm lực tài chính đủ mạnh để vừa tích lũy, vừa phát triển, có doanh thu cao, có đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên mạnh nằm trong nhóm những cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu.

Điều 2. TBTCVN có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch đã được phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.

Điều 3. Giao các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Thời báo Tài chính Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch:

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí nguồn tài chính để đảm bảo thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý công sản có kế hoạch sắp xếp, bố trí hệ thống trụ sở TBTCVN và các chi nhánh, văn phòng đại diện thông qua công tác xử lý, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất trong ngành Tài chính và của các cơ quan hành chính sự nghiệp.

2. Văn phòng Bộ phối hợp với TBTCVN để thực hiện các Chương trình liên quan đến công tác tuyên truyền trên TBTCVN.

3. Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp chặt chẽ với TBTCVN trong việc xây dựng mô hình, tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao; hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế làm việc; tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, viên chức của TBTCVN.

4. Cục Tin học và Thống kê Tài chính phối hợp với TBTCVN triển khai kế hoạch xut bản TBTCVN Điện tử, trang bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ cho TBTCVN.

5. Các đơn vị thuộc Bộ gồm: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, y ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp với TBTCVN thực hiện phát hành TBTCVN trong hệ thống đơn vị mình; ký kết hp đồng hợp tác tuyên truyền với TBTCVN.

6. Các đơn vị, hệ thống thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp triển khai, hỗ trợ TBTCVN trong các mặt công tác có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống, doanh nghiệp thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
-
Như Điều 4;
-
Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Vương Đình Huệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3319/QĐ-BTC năm 2012 phê duyệt Kế hoạch phát triển Thời báo Tài chính Việt Nam đến năm 2015 và định hướng tới năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.596

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125