Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2003/QĐ-UB về quy định tạm thời xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 31/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Văn Lạng
Ngày ban hành: 19/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH DAKLAK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/2003/QĐ-UB

Ngày 19 tháng 02 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ XỬ LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH DAKLAK

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21/06/1994;

- Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

- Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ ban hành “Quy chế bán đấu giá tài sản”;

- Theo đề nghị của Liên ngành: Tư pháp, Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 413/TTr-LN ngày 29/01/2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định tạm thời về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quĩ Nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh DakLak. Cụ thể như sau:

1. Thẩm quyền bán đấu giá:

a. Đối với tang vật, phương tiện của 1 vụ vi phạm hành chính do cơ quan có thẩm quyền cấp xã, phường, thị trấn và cơ quan có thẩm quyền cấp huyện, thành phố Buôn Ma Thuột ra quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước:

- Tang vật, phương tiện của 1 vụ vi phạm hành chính có giá trị dưới 10 triệu đồng giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, thành phố Buôn Ma Thuột nơi có tang vật, phương tiện bị tịch thu tổ chức bán đấu giá.

- Tang vật, phương tiện của 1 vụ vi phạm hành chính có giá trị trên 10 triệu đồng giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp) tổ chức bán đấu giá.

b. Đối với tang vật, phương tiện do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh và Trung ương trên địa bàn tỉnh ra quyết định tịch thu sung quĩ Nhà nước, giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp) tổ chức bán đấu giá.

2. Thủ tục chuyển giao hồ sơ và tang vật, phương tiện cho cơ quan tổ chức bán đấu giá:

Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Quyết định xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực pháp luật, cơ quan ra quyết định xử lý bàn giao hồ sơ và tang vật, phương tiện cho cơ quan thẩm quyền bán đấu giá được qui định tại Điểm 1 Điều này (trường hợp do UBND tỉnh hoặc UBND các huyện, thành phố Buôn Ma Thuột ra quyết định xử lý thì việc chuyển giao hồ sơ và tang vật, phương tiện do cơ quan thụ lý đề nghị ra quyết định bàn giao)

Cơ quan nhận bàn giao tang vật, phương tiện chủ trì việc định giá tài sản để tổ chức bán đấu giá. Thành phần Hội đồng định giá được thực hiện theo Quyết định của cấp có thẩm quyền về thành lập Hội đồng định giá, bán đấu giá tài sản tịch thu sung quĩ nhà nước.

3. Xử lý tiền thu được từ bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, tịch thu sung quĩ Nhà nước: Thực hiện theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Các tồn tại về xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu sung công quĩ Nhà nước trước ngày ban hành qui định này giao cho Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá thống nhất với Giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Thủ trưởng các ban, ngành, tổ chức, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Buôn Ma Thuột chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH DAKLAK CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lạng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2003/QĐ-UB về quy định tạm thời xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.926
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238