Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 31/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 02/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 31/2000/QĐ-TTG NGÀY 02 THÁNG 03 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 1998-2000;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma tuý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, để hỗ trợ cho công tác phòng, chống ma tuý; khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma tuý.

Điều 2: Quỹ phòng chống, ma tuý được hình thành từ các nguồn sau:

1) Tiền Việt Nam, ngoại tệ, tài sản, tang vật (trừ ma tuý), phương tiện thu được từ các vụ án phạm tội về ma tuý sau khi bản án, quyết định xử lý có hiệu lực pháp luật.

2) Các khoản tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước.

Điều 3:

1- Quỹ phòng, chống ma tuý ở Trung ương do Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma tuý quản lý điều hành.

2- Quỹ phòng chống ma tuý ở địa phương do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý, điều hành.

Điều 4: Quỹ phòng, chống ma tuý được sử dụng vào các nội dung sau đây:

1- Hỗ trợ cho các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống ma tuý; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống ma tuý.

2- Hỗ trợ cho thân nhân những người bị hy sinh; những người bị thương tật, ốm đau do trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, xoá bỏ và thay cây có chất ma tuý, tổ chức cai nghiện ma tuý;

3- Thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống ma tuý.

4- Hỗ trợ các hoạt động khác về phòng, chống ma tuý.

Điều 5:

1-Số tiền thu được từ vụ án về ma tuý quy định tại khoản1, khoản 2 Điều 2 Quyết định này được phân chia như sau:

a- Trường hợp vụ án do Toà án Nhân dân Tối cao xét xử:

- Trích 30% để hỗ trợ, thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án.

- Trích 70% cho Quỹ phòng, chống ma tuý ở Trung ương.

b- Trường hợp vụ án do Toà án Nhân dân cấp tỉnh, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xét xử:

- Trích 30% để hỗ trợ, thưởng cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp phát hiện, điều tra vụ án.

- Trích 60% cho Quỹ phòng, chống ma tuý ở cấp tỉnh nơi xét xử vụ án;

- Trích 10% cho Quỹ phòng, chống ma tuý ở Trung ương.

2- Các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định này sử dụng như sau:

a) Trường hợp tài trợ có địa chỉ thì khoản tài trợ được chuyển theo địa chỉ mà cá nhân, tổ chức tài trợ chỉ định theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Đối với các khoản tài trợ khác, được chuyển về Quỹ phòng, chống ma tuý ở Trung ương để quản lý, sử dụng theo quy định của Quyết định này.

Điều 6:

1- Bộ Tài Chính chủ trì phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý.

2- Bộ Tài Chính chủ trì phối hợp với Uỷ ban quốc gia phòng chống ma tuý, Bộ Quốc phòng hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu được từ các vụ án về ma tuý do Toà Quân sự các cấp xét xử theo các quy định tại quyết định này.

Điều 7: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 8: Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống ma tuý, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2000/QĐ-TTg ngày 02/03/2000 thành lập Quỹ phòng, chống ma tuý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.002

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209