Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 30/2005/QĐ-UB quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Xây dựng và Cấp thoát nước Quảng Nam sản xuất, quản lý, cung cấp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 30/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2005/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 25 tháng 4 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH DO CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ CẤP THOÁT NƯỚC QUẢNG NAM SẢN XUẤT, QUẢN LÝ, CUNG CẤP TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 104/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 08/11/2004 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 36/2004/QĐ-UB ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Liên sở Sở Tài chính - Sở Xây dựng tại Tờ trình số 521/TTLS ngày 24/3/2005;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Xây dựng và Cấp thoát nước Quảng Nam sản xuất, quản lý, cung cấp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau:

1- Nước sạch dùng cho sinh hoạt của nhân dân:

a- Thị xã Tam Kỳ và Hội An: 2.800 đồng/1m3.

b- Huyện Thăng Bình và Điện Bàn: 2.500 đồng/1m3.

2- Nước sạch dùng cho khu vực hành chính sự nghiệp:

a- Thị xã Tam Kỳ và Hội An: 3.800 đồng/1m3.

b- Huyện Thăng Bình và Điện Bàn: 3.500 đồng/1m3.

3- Nước sạch dùng cho sản xuất:

Thị xã Tam Kỳ và Hội An: 4.500 đồng/1m3.

4- Nước sạch dùng cho kinh doanh, dịch vụ:

Thị xã Tam Kỳ và Hội An: 5.500 đồng/1m3.

Giá nước sạch quy định trên đây đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Việc tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thực hiện theo Quyết định số 36/2004/QĐ-UB ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh.

Điều 2.

+ Công ty Xây dựng và Cấp thoát nước Quảng Nam có trách nhiệm đảm bảo chất lượng nước sạch và dịch vụ cung cấp nước sạch; có biện pháp chống thất thoát nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, đơn vị, nhân dân sử dụng nước sạch và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại cúng.

+ Giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo dõi, chỉ đạo Công ty Xây dựng và Cấp thoát nước Quảng Nam thực hiện đúng quy định về giá tiêu thụ nước sạch theo Quyết định này. Trường hợp giá cả có biến động lớn thì tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2005. Bãi bỏ các Quyết định số 3616/QĐ-UB ngày 26/8/2003, số 4211/QĐ-UB ngày 29/9/2003 và các Quyết định của UBND tỉnh có liên quan đến giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thị xã Tam Kỳ, thị xã Hội An, huyện Thăng Bình, huyện Điện Bàn không còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Xây dựng, Chủ tịch UBND thị xã Tam Kỳ, thị xã Hội An, huyện Thăng Bình, huyện Điện Bàn, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Công ty Xây dựng và Cấp thoát nước Quảng Nam, các tổ chức, đơn vị, cá nhân, thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TVTU, TTHĐND, UBND tỉnh
- Các Sở, ban, ngành liên quan
- CPVP
- Lưu VT, TH, KTN, NC, VX, KTTH ( Mỹ )

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 30/2005/QĐ-UB quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Xây dựng và Cấp thoát nước Quảng Nam sản xuất, quản lý, cung cấp tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.636

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.201.220