Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 299/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Ksor Phước
Ngày ban hành: 20/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số 299/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2005 THỰC HIỆN VIỆC CẤP KHÔNG THU TIỀN BÁO NÔNG THÔN NGÀY NAY

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 25/05/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí năm 2005 cho Uỷ ban Dân tộc thực hiện cấp không thu tiền Báo Nông thôn ngày nay;
Căn cứ công văn số 1473/TC-QLG ngày 03/02/2005 của Bộ Tài chính về chi phí xuất bản và phát hành Báo Nông thôn ngày nay;
Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Kế hoạch –Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền
.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2005 cho Báo Nông thôn ngày nay với số tiền là 11.220 triệu đồng (Mười một tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng chẵn), Công ty Phát hành Báo chí Trung ương với số tiền là 3.165 triệu đồng (Ba tỷ một trăm sáu mưới lăm triệu đồng chẵn).

Điều 2: Các đơn vị được giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện việc quản lý, chi tiêu, và thanh quyết toán nguồn kinh phí đã nhận theo đúng nội dung, mục đích và đúng chế độ tài chính hiện hành.

Điều 3: Các Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Thủ trưởng các đơn vị được giao dự toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC
Ksor Phước

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 299/QĐ-UBDT về việc giao bổ sung dự toán ngân sách ngày 20/06/2005 thực hiện việc cấp không thu tiền báo nông thôn ngày nay do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.416
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74