Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/2003/QĐ-UB cho phép thành lập Quỹ Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 28/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 06/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP QUỸ VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tại văn bản số 01/TT-PNTP ngày 20 tháng 02 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 15/TCCQ ngày 05 tháng 3 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cho phép thành lập Quỹ Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh.

Quỹ Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được thành lập nhằm mục đích huy động các nguồn lực xã hội chăm lo, tạo điều kiện hỗ trợ khuyến khích nâng cao năng lực hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công tác, lao động, học tập, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao…, vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản ở Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước thành phố để hoạt động.

Trụ sở của Quỹ đặt tại trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, số 32 đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3.

Điều 2.- Quỹ Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc :

- Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

- Quỹ tự tạo nguồn vốn, tự trang trải các chi phí hoạt động.

- Nguồn vốn của quỹ được hình thành trên cơ sở tài trợ, ủng hộ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và ngân sách Nhà nước hỗ trợ ban đầu.

- Quỹ Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố chịu sự quản lý Nhà nước và hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tài chánh-Vật giá. Quỹ tự chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về mọi hoạt động của Quỹ.

Điều 3.- Quỹ Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Quỹ có Hội đồng quản trị Quỹ để điều hành, quản lý hoạt động của Quỹ, gồm có :

- 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị : Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố kiêm Phó Ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố.

- Một số Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Chính quyền thành phố và đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố làm Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ.

- Các Ủy viên là đại diện các Ban ngành, đoàn thể và các Báo, Đài thành phố.

Hội đồng quản trị Quỹ có Thường trực Hội đồng quản trị do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch đảm nhiệm.

Ngoài ra Quỹ có bộ phận giúp việc gồm một số cán bộ nghiệp vụ kiêm nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc các Sở-ngành liên quan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận 
- Như điều 5   
- Thường trực Thành ủy  
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- VP Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy
- Ban TTVH Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy
- UBMTTQ và các Đoàn thể TP
- Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP
- Các Ban HĐND.TP, Công an TP (PC.13)  
- Các Sở-ngành TP - UBND các Quận-Huyện
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (2b)
- Kho bạc Nhà nước TP, Ngân hàng Nhà nước TP
- VPHĐ-UB : CPVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX/Hg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2003/QĐ-UB cho phép thành lập Quỹ Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.047
DMCA.com Protection Status