Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2794/QĐ-UBND năm 2008 phân bổ ngân sách cho hoạt động chính của Chương trình Voice do Irish Aid tài trợ cho tỉnh Bắc Kạn bằng tiền Việt Nam đồng

Số hiệu: 2794/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 30/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2794/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CHO HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH VOICE DO IRISH AID TÀI TRỢ CHO TỈNH BẮC KẠN BẰNG TIỀN VIỆT NAM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thoả thuận tài trợ đã được ký kết giữa UBND tỉnh Bắc Kạn với Irish Aid ngày 30/06/2008 tại Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Phân bổ ngân sách cho hoạt động chính của Chương trình Địa phương làm chủ đầu tư nhằm tăng cường năng lực và quyền hạn cộng đồng (viết tắt là VOICE) do Irish Aid tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 10/11/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Ban quản lý thực hiện Chương trình VOICE tại Văn bản số 68/BQL ngày 29/12/2008 về việc phân bổ ngân sách hoạt động chính của Chương trình Địa phương làm chủ đầu tư nhằm tăng cường năng lực và quyền hạn cộng đồng (VOICE) do Irish Aid tài trợ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phân bổ ngân sách cho hoạt động chính của Chương trình VOICE do Irish Aid tài trợ không hoàn lại cho tỉnh Bắc Kạn bằng tiền Việt Nam đồng với tổng số tiền là 11.802.050.000 đồng (tương đương 500.000 Euro) cho các xã thực hiện Chương trình VOICE, danh sách các xã và ngân sách cụ thể (có Biểu phân bổ ngân sách chi tiết đính kèm).

Điều 2. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Phân bổ ngân sách cho hoạt động chính của Chương trình VOICE do Irish Aid tài trợ và Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 10/11/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn (Quyết định số 1190/QĐ-UBND và Quyết định số 2226/QĐ-UBND phân bổ ngân sách tính bằng tiền Euro):

Phần ngân sách nêu tại Điều 1 Quyết định này chỉ được giải ngân sau ngày 14/01/2009 (Ngày sổ tay quản lý tài chính và sổ tay kế toán của Chương trình VOICE được ban hành).

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, Trưởng Ban quản lý thực hiện Chương trình VOICE, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã thực hiện Chương trình VOICE chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Hoàng Ngọc Đường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2794/QĐ-UBND năm 2008 phân bổ ngân sách cho hoạt động chính của Chương trình Voice do Irish Aid tài trợ cho tỉnh Bắc Kạn bằng tiền Việt Nam đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.176

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188