Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 264/QĐ-TTg năm 2008 về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho dự án xi măng Thăng Long 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 264/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 07/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 264/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BẢO LÃNH KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI CHO DỰ ÁN XI MĂNG THĂNG LONG 2

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 2333/BTC-TCĐN ngày 29 tháng 2 năm 2008) về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài của Dự án xi măng Thăng Long 2,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung các Thư bảo lãnh và giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo lãnh cho các Hợp đồng vay của Ngân hàng BNP Paribas, Ngân hàng Societe Generale và Ngân hàng ANZ cho Dự án.

Điều 2. Cho phép áp dụng Mức phí bảo lãnh là 0,25%/năm tính trên dư nợ của khoản vay được bảo lãnh theo Biểu phí hiện hành; các khoản phí bảo lãnh phải nộp trong thời gian xây dựng được nộp vào Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài vào ngày thanh toán đầu tiên sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng.

Điều 3. Giao Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về các Hợp đồng vay và Người vay, Ý kiến pháp lý về các Thư bảo lãnh và Người bảo lãnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
 - Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg;
- Các Bộ: TC, TP;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: CN, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (4)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 264/QĐ-TTg năm 2008 về việc bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho dự án xi măng Thăng Long 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.768
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14