Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 248/2004/QĐ-UB quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 248/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cần Thơ Người ký: Võ Thanh Tòng
Ngày ban hành: 08/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/2004/QĐ-UB

TP. Cần Thơ, ngày 08 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

“V/V QUY ĐỊNH MỨC TIỀN ĐÓNG THAY CHO MỖI NGÀY CÔNG HUY ĐỘNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích ngày 3/9/1999;

Căn cứ Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;

Căn cứ Công văn số 3413/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 5/10/1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tư pháp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích theo kế hoạch sử dụng lao động công ích hàng năm đã được phê duyệt đối với người không trực tiếp lao động mà không có người làm thay là 7.000 đ (bảy nghìn đồng) /ngày công lao động.

Mức thu nêu trên không phân biệt nam, nữ trong độ tuổi theo quy định của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích.

Việc huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm ở từng địa phương phải theo kế hoạch của UBND thành phố trên cơ sở HĐND thành phố phê duyệt. Không được huy động và sử dụng ngày công lao động cao hơn Pháp lệnh quy định và ngoài kế hoạch được duyệt, trừ trường hợp huy động trong tình hình khẩn cấp theo Điều 4 của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích.

Điều 2. UBND xã, phường, thị trấn lập sổ theo dõi thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm của công dân cư trú trên địa bàn và báo cáo UBND quận, huyện. UBND quận, huyện kiểm tra, báo cáo về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo về UBND thành phố, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, kiểm tra và lập kế hoạch sử dụng quỹ ngày công lao động công ích của địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước trong thu, chi tiền nghĩa vụ lao động công ích. Việc quản lý và sử dụng quỹ ngày công lao động công ích phải đảm bảo đúng mục đích, dân chủ và công khai.

Điều 3. Những đối tượng được miễn, tạm miễn tham gia lao động công ích trong thời gian có lệnh huy động được thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 của Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích.

Điều 4. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp, các cơ quan Báo, Đài trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các đối tượng có liên quan hiểu và tự giác chấp hành.

Điều 5. Giám đốc Sở Tài chính cùng với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương việc thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu được từ nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của Pháp lệnh và thường xuyên kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 24/2000/QĐ-UB ngày 20/3/2000 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích.

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN -TP.HCM)
- Cục kiểm tra văn bản - BTP
- Ban TV.TU, TT.HĐND TP,
- Thành viên UBND TP
- MTTQ TP và các đoàn thể
- Các Sở, Ban, Ngành tp
- Các cơ quan báo đài TW, địa phương
- Lưu TTLT.
QĐ-UB lao động công ích

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 248/2004/QĐ-UB quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.691

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62