Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2287/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung do thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 2287/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Thanh Dũng
Ngày ban hành: 05/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2287/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG VÀ PHÂN CÔNG ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2413/TTr-STC ngày 24 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung:

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung:

a) Máy vi tính (kể cả máy vi tính xách tay).

b) Máy điều hòa nhiệt độ (các loại).

c) Trang thiết bị giáo dục:

- Bàn, ghế học sinh, giáo viên và bảng theo tiêu chuẩn các cấp học;

- Thiết bị dạy môn tin học;

- Thiết bị dạy môn ngoại ngữ;

- Thiết bị tối thiểu theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (trừ mua sắm những dụng cụ, vật tư, hóa chất, mau hỏng, có giá trị thấp dưới 100.000 đồng/đơn vị tính, có nhu cầu sử dụng ngay và mua với số lượng ít (không quá 10 triệu đồng/01 lần mua sắm) do cơ sở giáo dục trực tiếp mua sắm).

d) Trang thiết bị ngành y tế; hóa chất, vật tư y tế (trừ thuốc).

2. Phân công đơn vị mua sắm tập trung:

a) Đơn vị dự toán cấp I trực tiếp tổ chức thực hiện mua sắm tập trung tài sản đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý tại điểm a, b khoản 1 Điều này.

b) Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định việc mua sắm tài sản tập trung đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện mua sắm tập trung đối với tài sản tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này từ các nguồn kinh phí được giao.

d) Sở Y tế thực hiện mua sắm tập trung đối với tài sản tại điểm a, b, d khoản 1 Điều này.

3. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung tổ chức mua sắm tập trung theo quy định Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy theo tình hình thực tế Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc điều chỉnh danh mục và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Công bố danh mục tài sản và đơn vị mua sắm tập trung.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2287/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị mua sắm tập trung do thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


900

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121