Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2040/QĐ-UBND năm 2013 quy định mức hỗ trợ nông dân để sản xuất vụ xuân năm 2014 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 2040/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Xuân Thơi
Ngày ban hành: 25/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2040/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ NÔNG DÂN ĐỂ SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2013;

Căn cứ Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh số 207/TB-UBND ngày 13/9/2013 về việc đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất vụ mùa năm 2013; biện pháp sản xuất vụ đông xuân năm 2013-2014;

Xét đề nghị của liên ngành Sở Tài chính - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 122/TTr-LN ngày 18/10/2013 về việc hỗ trợ kinh phí cho sản xuất vụ đông xuân năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ nông dân để sản xuất vụ xuân năm 2014 như sau:

1. Hỗ trợ mua giống lúa:

a) Lúa lai: TH3-3, GS9, SYN6, Đại Dương 8, Thịnh Dụ 11 ở vụ Xuân năm 2014;

- Tổng diện tích hỗ trợ toàn tỉnh: 10.000 ha;

- Định mức hỗ trợ: 28 kg/ha;

- Gía thóc giống hỗ trợ: 40.000đ/kg.

b) Lúa thuần chất lượng cao RVT và lúa Nếp Thơm Hưng Yên cả hai vụ Xuân và Mùa năm 2014:

- Tổng diện tích hỗ trợ toàn tỉnh: 3.500 ha;

- Định mức hỗ trợ: 60 kg/ha;

- Gía thóc giống hỗ trợ: 20.000đ/kg.

2. Hỗ trợ diệt chuột:

a) Thuốc diệt chuột:

- Tổng lượng thuốc hỗ trợ toàn tỉnh: 4.010 kg;

- Định mức thuốc hỗ trợ diệt chuột ở lúa: 0,07 kg/ha;

- Định mức thuốc hỗ trợ diệt chuột ở các cây trồng khác: 0,05 kg/ha;

- Gía thuốc hỗ trợ: 565.000đ/kg.

b) Thóc làm bả chuột toàn tỉnh là 80.200 kg; công làm bả và rải bả diệt chuột toàn tỉnh là 8.020 công.

3. Tổ chức tập huấn kỹ thuật về biện pháp sản xuất, thâm canh giống mới; tập huấn diệt chuột:

- Số lớp tập huấn: 25 lớp;

- Kinh phí tập huấn: 10.000.000đ/lớp.

(Có phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2. - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản hướng dẫn cụ thể chủng loại giống đáp ứng các yêu cầu, điều kiện thực hiện của nông dân; tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất, thâm canh giống mới, kỹ thuật đặt mồi, bả diệt chuột;

- Sở Tài chính căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và Điều 1 Quyết định này tính toán, bố trí vốn hỗ trợ nông dân vào dự toán ngân sách năm 2013; tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện của UBND các huyện, thành phố trong quá trình mua, sử dụng và cấp phát giống lúa mới, thóc và thuốc diệt chuột cho các xã, phường, thị trấn toàn tỉnh; thanh quyết toán kinh phí cấp phát;

- UBND các huyện, thành phố chủ động ký hợp đồng mua giống, mua thuốc diệt chuột.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Thơi

 

PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh)

TT

Huyện, thành phố

Diện tích lúa lai (ha)

Diện tích lúa thuần chất lượng cao RVT (ha)

Diện tích lúa nếp thơm Hưng Yên (ha)

Diệt chuột

Diện tích (ha)

Thóc làm bả chuột (kg)

Thuốc (kg)

Công làm bả, rải bả... (công)

1

Mỹ Hào

500

300

200

5.050

6.758

337,9

676

2

Văn Lâm

1.000

100

50

4.500

5.840

292

584

3

Văn Giang

500

80

20

3.900

4.600

230

460

4

Khoái Châu

1.850

200

50

8.585

10.112

505,6

1.011

5

Yên Mỹ

500

100

230

6.500

8.140

407

814

6

Ân Thi

2.000

400

200

10.200

13.340

667

1.334

7

Kim Động

1.600

150

60

7.949,3

9.780

489

978

8

Tiên Lữ

1.300

700

100

6.202

7.880

394

788

9

Phù Cừ

500

450

70

7.250

9.250

462,5

925

10

Tp. Hưng Yên

250

20

20

4.048,7

4.500

225

450

 

Tổng cộng

10.000

2.500

1.000

64.185

80.200

4.010

8.020

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2040/QĐ-UBND năm 2013 quy định mức hỗ trợ nông dân để sản xuất vụ xuân năm 2014 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.301
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77