Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 204/2008/QĐ-UBND hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo tại cơ sở điều trị trong tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 204/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Trần Xuân Hòa
Ngày ban hành: 07/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 07 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO BỆNH NHÂN NGHÈO TẠI CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ TRONG TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Được sự nhất trí của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại công văn số 90/HĐND-TH ngày 27 tháng 6 năm 2008 về việc thống nhất Tờ trình số 41/TTTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh; theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1699/TTr-STC ngày 29 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:

- Đối tượng được hưởng: bệnh nhân nghèo, người dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa không đủ khả năng tự lo bữa ăn hằng ngày trong thời gian điều trị nội trú tại các cơ sở điều trị có giường lưu, có bếp ăn phục vụ bệnh nhân;

- Mức hỗ trợ: 10.000 đồng/người/ngày trong thời gian điều trị nội trú;

- Nguồn kinh phí: từ dự toán được giao hằng năm của các cơ sở điều trị (năm 2008 chi trong dự toán đã được giao tại Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 204/2008/QĐ-UBND hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo tại cơ sở điều trị trong tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.097
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45