Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1983/2005/QĐ-CTUBND điều chỉnh mức kinh phí cho cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và bổ sung một số chính sách đối với cán bộ cơ sở và dưới cơ sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 1983/2005/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Trần Ngọc Bình, Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 13/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1983/2005/QĐ-CTUBND

Long Xuyên, ngày 13 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC KINH PHÍ CHO CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ CƠ SỞ VÀ DƯỚI CƠ SỞ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Căn cứ Biên bản cuộc họp về chính sách cán bộ cơ sở và dưới cơ sở số 01-BB.BDV ngày 20/01/2005 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính và Sở Nội vụ,

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh mức kinh phí cho cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và bổ sung một số chính sách đối với cán bộ cơ sở và dưới cơ sở như sau:

1. Điều chỉnh mức kinh phí cho cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đối với xã, phường, thị trấn là 7 triệu đồng/năm/đơn vị; đối với ấp, khóm là 2 triệu đồng/năm/đơn vị.

2. Bổ sung 01 cán bộ công đoàn là cán bộ không chuyên trách công tác ở xã, phường, thị trấn được hưởng chế độ phụ cấp địa phương là 608.300 đồng/người/tháng.

3. Bổ sung 05 chức danh công tác ở ấp, khóm được hưởng chế độ phụ cấp địa phương như sau: chi hội trưởng Nông dân, chi hội trưởng Phụ nữ, chi hội trưởng Cựu chiến binh, bí thư Đoàn Thanh niên: 180.000 đồng/người/tháng; chi hội trưởng Thanh niên: 140.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được áp dụng từ ngày 01/7/2005 và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh (b/c);
- Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Chánh VP. UBND tỉnh;
- P. TH, VHXH, NC;
- Lưu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Đảm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1983/2005/QĐ-CTUBND điều chỉnh mức kinh phí cho cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và bổ sung một số chính sách đối với cán bộ cơ sở và dưới cơ sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.722
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25