Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1931/QĐ-TTg năm 2009 về việc xuất hạt giống rau dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh để giúp nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão số 11 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1931/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1931/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT HẠT GIỐNG RAU DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC TỈNH  ĐỂ GIÚP NÔNG DÂN KHÔI PHỤC SẢN XUẤT, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CƠN BÃO SỐ 11

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3687/TTr-BNN-TT ngày 10 tháng 11 năm 2009),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất không thu tiền 20 tấn (hai mươi tấn) hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia do Bộ đang quản lý hỗ trợ các tỉnh: Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Ninh Thuận: mỗi tỉnh 3 tấn và Gia Lai: 5 tấn, để giúp nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão số 11.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk và Gia Lai tiếp nhận, phân bổ và sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích số lượng hạt giống rau trên, phục vụ kịp thời vụ, nhanh chóng khắc phục hậu quả bão, lũ và ổn định đời sống nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk và Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1931/QĐ-TTg năm 2009 về việc xuất hạt giống rau dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh để giúp nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão số 11 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.245
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106