Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1891/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kinh phí, bổ sung danh mục tu bổ đê điều địa phương, xử lý khẩn cấp đê điều năm 2009 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 1891/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 16/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1891/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ, BỔ SUNG DANH MỤC TU BỔ ĐÊ ĐIỀU ĐỊA PHƯƠNG, XỬ LÝ KHẨN CẤP ĐÊ ĐIỀU NĂM 2009

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

- Căn cứ Luật xây dựng ngày 26.11.2003;

- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13.6.2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07.01.2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13.6.2007;

- Căn cứ Quyết định số 84/2007/QĐ-UBND ngày 27.11.2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Xét đề nghị số 1073/TTr-ĐĐ&PCLB ngày 09.12.2009 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc điều chỉnh danh mục, kinh phí tu bổ điều địa phương, xử lý khẩn cấp đê điều năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kinh phí, bổ sung danh mục tu bổ đê điều địa phương, xử lý khẩn cấp đê điều năm 2009 tại Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 30.12.2008 về việc phê duyệt dự án tu bổ đê điều địa phương thường xuyên năm 2009; Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 31.12.2008 về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ; Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 22.4.2009 về việc phân bổ hỗ trợ năm 2009 chống úng, khắc phục hậu quả mưa lũ đầu tháng 11.2008 của Chủ tịch UBND tỉnh (có phụ lục chi tiết đính kèm).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1891/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kinh phí, bổ sung danh mục tu bổ đê điều địa phương, xử lý khẩn cấp đê điều năm 2009 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


365

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175