Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1880/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh bổ sung báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp nhà thi đấu đa năng trung tâm hoạt động thể thao và nhà luyện tập môn Boxing trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bắc Ninh, phục vụ Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ III (AI Games III) tại Bắc Ninh

Số hiệu: 1880/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 14/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1880/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG BÁO CÁO KT-KT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢI TẠO, NÂNG CẤP NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO VÀ NHÀ LUYỆN TẬP MÔN BOXING TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO TỈNH BẮC NINH, PHỤC VỤ ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á TRONG NHÀ LẦN THỨ III (AI GAMES III) TẠI BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 03 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ công văn số 190/BTCAIG3-TTĐH ngày 28/8/2009 của Trung tâm Điều hành Ban Tổ chức AI GAMES III;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 905/TTr-SVHTTDL ngày 02/11/2009, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 622/KH-VHXH ngày 16/11/2009, về việc điều chỉnh bổ sung báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp nhà thi đấu đa năng trung tâm hoạt động thể thao và nhà luyện tập môn Boxing trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bắc Ninh, phục vụ Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ III (AI Games III) tại Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp nhà thi đấu đa năng trung tâm hoạt động thể thao và nhà luyện tập môn Boxing trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bắc Ninh, phục vụ Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ III (AI Games III) tại Bắc Ninh, tại Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh bổ sung: Theo báo cáo thẩm định số 622/KH-VHXH ngày 16/11/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Tổng mức đầu tư không thay đổi so với Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh: 4.966.986.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm sáu mươi sáu triệu, chín trăm tám mươi sáu nghìn đồng); điều chỉnh cơ cấu vốn như sau:

- Xây lắp: 3.185.990.000 đồng;

- Thiết bị: 1.325.185.000 đồng;

- Chi khác: 419.862.000 đồng;

- Dự phòng: 35.949.000 đồng.

3. Tổ chức thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhà thầu đã được lựa chọn thi công xây lắp, thi công hoàn chỉnh các hạng mục công việc điều chỉnh bổ sung.

4. Thời gian thực hiện: Kịp thời phục vụ Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ III (AI Games III) tại Bắc Ninh,

5. Trách nhiệm chủ đầu tư: Thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa - thể thao và Du lịch; Kho bạc nhà nước tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Nhân Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1880/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh bổ sung báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp nhà thi đấu đa năng trung tâm hoạt động thể thao và nhà luyện tập môn Boxing trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Bắc Ninh, phục vụ Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ III (AI Games III) tại Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


368

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101