Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1842/QĐ-UBND điều chuyển kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2009 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 1842/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 09/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1842/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KHOA HỌC NĂM 2009

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi và điều chuyển kinh phí sự nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2009: 308.833.000 đồng (Ba trăm linh tám triệu, tám trăm ba mươi ba nghìn đồng); cụ thể như sau:

1. Các nhiệm vụ thu hồi:

- Kinh phí dự toán chi cho hoạt động hợp tác quốc tế về KHCN: 200.000.000 đồng (Ban hành kèm theo Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 31.12.2008 của Chủ tịch UBND tỉnh).

- Kinh phí tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật: 108.833.000 đồng (Ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 31.03.2009 của Chủ tịch UBND tỉnh).

2. Điều chuyển cho các nhiệm vụ sau:

- Mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh: 200.000.000 đồng.

- Chi trả tiền thuê phân tích, đánh giá chất lượng khí thải các mô hình thử nghiệm lò gạch thủ công có hệ thống xử lý khí thải và mô hình lò Hopman cải tiến theo yêu cầu: 74.833.000 đồng.

- Chi phí tăng do trượt giá hợp đồng in ấn phẩm lịch KHCN năm 2010 là: 34.000.000 đồng.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc điều chuyển, thu hồi kinh phí; đồng thời quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1842/QĐ-UBND điều chuyển kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2009 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


331

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79