Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 177/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 20/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 177/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO NĂM 2004.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2004 ;
Căn cứ Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố, Khóa VI, thông qua về dự toán và phân bổ ngân sách ;
Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3873/LS/TC-GDĐT ngày 05 tháng 7 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo năm 2004 cho Sở Giáo dục và Đào tạo và các quận - huyện với tổng số tiền là 33.290 triệu đồng (ba mươi ba tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng), chi tiết cho các đơn vị theo phụ lục đính kèm, để chi cho các nội dung sau :

1. Bổ sung chi cho 1.449 giáo viên dôi dư so với tiêu chuẩn định mức ; bổ sung kinh phí cho số lượng học sinh tăng cao hơn so với số học sinh được giao dự toán của huyện Bình Chánh ; bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục mới thành lập ở các quận Tân Phú và Bình Tân ; hỗ trợ mua sắm thêm trang thiết bị cho các trường mới thành lập trong năm 2004 chưa được bố trí trong dự toán đầu năm ; bổ sung kinh phí hoạt động sự nghiệp cho một số quận - huyện : 29.420 triệu đồng.

2. Kinh phí thực hiện chương trình thí điểm phân ban của khối Trường Trung học phổ thông : 1.900 triệu đồng.

3. Kinh phí chi cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2004 : 1.970 triệu đồng.

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2004, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các quận - huyện nêu tại Điều 1 thực hiện phân bổ chỉ tiêu ngân sách được giao cho các đơn vị cơ sở giáo dục trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

- Như điều 3

- Thường trực Thành ủy

- Thường trực HĐND. TP

- Thường trực UBND. TP

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND.TP

- VPHĐ-UB : PVP/KT, VX

- Tổ TM, VX

- Lưu (TM/P)

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 Nguyễn Hữu Tín

 

SỐ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NĂM 2004
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 177/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đvt : triệu đồng

STT

ĐƠN VỊ

SỐ TIỀN

 

Tổng số

33.290

1

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Sở Giáo dục và Đào tạo

Trong đó :

- THPT (Thí điểm phân ban)

- Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2004

Quận 1

Quận 2

Quận 3

Quận 4

Quận 5

Quận 6

Quận 7

Quận 8

Quận 10

Quận 11

Quận Phú Nhuận

Quận Bình Thạnh

Quận Tân Phú

Quận Bình Tân

Huyện Củ Chi

Huyện Hóc Môn

Huyện Bình Chánh

Huyện Cần Giờ

3.870

 

1.900

1.970

2.500

640

1.580

700

1.610

1.020

600

500

5.260

150

3.840

590

1.200

800

5.000

500

2.130

800

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 177/2004/QĐ-UB bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo ngày 20/07/2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.942

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!