Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2009 bãi bỏ một số điều tại Quy định về các chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số kèm theo Quyết định 1289/2002/QĐ-UB do Tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 1673/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Ngọc Chi
Ngày ban hành: 09/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1673/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 09 tháng 9 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUY ĐỊNH VỀ CÁC CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1289/2002/QĐ-UB NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1289/2002/QĐ-UB ngày 13 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về các chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và một số chế độ tài chính áp dụng tại các trường học trong tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1956/STC-HCSN ngày 27 tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số điều tại Quy định về các chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và một số chế độ tài chính áp dụng tại các trường học trong tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1289/2002/QĐ-UB ngày 13 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Bãi bỏ Điều 6 Mục B “Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường bán trú dân nuôi”.

2. Bãi bỏ Điều 7 Mục B “Hỗ trợ tiền ăn cho sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước (trừ các trường thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng)”.

3. Bãi bỏ Điều 8 Mục B “Hỗ trợ tiền tàu xe cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ngoài tỉnh”.

Lý do bãi bỏ các chế độ hỗ trợ: trước đây khi Chính phủ chưa ban hành các chế độ nêu trên; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quy định về các chế chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (theo Quyết định số 1289/2002/QĐ-UB ngày 13 tháng 5 năm 2002). Nay Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các chế độ hỗ trợ này nên được thực hiện theo các quy định sau đây:

- Việc hỗ trợ tiền ăn, dụng cụ sinh hoạt và học tập cho học sinh bán trú là con hộ nghèo, được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II và hướng dẫn thực hiện của Ủy ban Dân tộc tại Thông tư số 06/2007/TT-UBDT ngày 20 tháng 9 năm 2007.

- Việc hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại, mua sách vở, đồ dùng học tập… cho học sinh, sinh viên theo chế độ cử tuyển, được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ - Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009.

Giao trách nhiệm Sở Tài chính phối hợp cơ quan liên quan hướng dẫn và kiểm tra trong việc thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hôi, Nội vụ, Trưởng ban Ban Dân tộc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Chi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2009 bãi bỏ một số điều tại Quy định về các chế độ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số kèm theo Quyết định 1289/2002/QĐ-UB do Tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.122

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69