Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1659/QĐ-UBND năm 2009 về điều chỉnh chính sách hỗ trợ đổi mới phương tiện và nghề nghiệp đối với hộ gia đình có xe bị đình chỉ tham gia giao thông do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1659/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa
Ngày ban hành: 07/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1659 /QĐ-UBND

Huế, ngày 07 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỔI MỚI PHƯƠNG TIỆN VÀ NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC HỘ GIA ĐÌNH CÓ XE BỊ ĐÌNH CHỈ THAM GIA GIAO THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông; xe lôi máy; xe cơ giới ba bánh; xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông;

Căn cứ Thông tư số 122/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2845/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đổi mới phương tiện và nghề nghiệp đối với các hộ gia đình có xe công nông thuộc diện cấm lưu hành;

Theo đề nghị của Liên ngành Giao thông Vận tải - Tài chính tại Công văn số 1742 LN/TC-NS ngày 15 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chính sách hỗ trợ đổi mới phương tiện và nghề nghiệp đối với các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có xe bị đình chỉ tham gia giao thông quy định tại Điều 1 của Quyết định số 2845/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ là chủ sở hữu phương tiện của loại xe bị đình chỉ tham gia giao thông từ ngày 01/01/2008 và xe máy kéo nhỏ được phép lưu hành (có giấy phép đăng ký trước ngày 30/7/2008), gồm:

a) Các loại xe bị đình chỉ tham gia giao thông:

- Xe cơ giới ba bánh không có đăng ký và biển số theo quy định;

- Xe lôi máy (loại xe cơ giới hai bánh kéo theo thùng để chở người, hàng hóa);

- Xe công nông được lắp ráp từ các động cơ diezen một xi lanh và tận dụng các tổng thành ôtô (còn được gọi là xe đầu ngang); xe công nông đầu dọc được độ chế từ xe máy kéo nhỏ.

b) Xe máy kéo nhỏ được phép lưu hành (có giấy phép đăng ký trước ngày 30/7/2008)

2. Điều kiện được hỗ trợ:

a) Chủ sở hữu phương tiện có xe bị đình chỉ tham gia giao thông từ ngày 1/1/2008 và xe máy kéo nhỏ được phép lưu hành (có giấy phép đăng ký trước ngày 30/7/2008) quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Có địa chỉ cư trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế được Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận.

3. Các khoản hỗ trợ:

a) Đối với trường hợp mua xe cơ giới ba bánh, bốn bánh (loại xe được phép lưu hành theo quy định của pháp luật) hoặc chuyển đổi nghề để thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông: mức hỗ trợ là 5 triệu đồng cho 01 xe phải thay thế;

b) Đối với trường hợp mua xe tải để thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông, mức hỗ trợ là 9 triệu đồng cho 1 xe phải thay thế.

c) Hỗ trợ chi phí đào tạo:

- Hỗ trợ 50% học phí đào tạo cấp giấy phép lái xe hạng B2 cho các đối tượng đang học và chưa học đào tạo giấy phép lái xe (thuộc các hộ gia đình có phương tiện xe bị đình chỉ tham gia giao thông đã đăng ký biển số);

- Hỗ trợ 35% học phí đào tạo cấp giấy phép lái xe hạng B2 cho các đối tượng đang học và chưa học đào tạo giấy phép lái xe (thuộc các hộ gia đình có phương tiện xe bị đình chỉ tham gia giao thông chưa đăng ký biển số);

- Hỗ trợ thêm 50% học phí đào tạo nghề thông thường đối với các đối tượng không có điều kiện chuyển đổi phương tiện mới, nếu có nhu cầu đào tạo nghề thông thường tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh.

d) Đối với các xe máy kéo nhỏ được phép lưu hành (có giấy phép đăng ký trước ngày 30/7/2008):

- Hỗ trợ 50% phí kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật theo quy định hiện hành của Nhà nước để làm cơ sở cấp biển số đăng ký lần đầu theo quy định;

- Hỗ trợ 50% học phí đào tạo cấp giấy phép lái xe hạng A4.

4. Thời gian thực hiện hỗ trợ: Từ ngày 1/1/2008 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009.

5. Về phương thức hỗ trợ: thực hiện thông qua Kho bạc Nhà nước trên cơ sở đầy đủ hồ sơ, thủ tục và xác nhận của các cơ quan theo quy định.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn chi tiết việc triển khai thực hiện các chính sách trên cho Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Điều 1, Quyết định số 2845/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh; các quy định khác của Quyết định số 2845/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh tỉnh không trái với quy định với Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1659/QĐ-UBND năm 2009 về điều chỉnh chính sách hỗ trợ đổi mới phương tiện và nghề nghiệp đối với hộ gia đình có xe bị đình chỉ tham gia giao thông do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.524

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228