Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1520/2006/QĐ-UBND chỉ định đơn vị cung ứng thiết bị phục vụ chấm thi trắc nghiệm do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1520/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Hồ Thị Thanh Lâm
Ngày ban hành: 19/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1520/2006/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 19 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH ĐƠN VỊ CUNG ỨNG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHẤM THI TRẮC NGHIỆM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 2 6/ 11/2003;
Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/09/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu và Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000, Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về việc bổ sung Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/09/1999 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đấu thầu mua sắm đồ dùng vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với cơ quan Nhà nước;
Căn cứ công văn số 1874/BGD&ĐT-KT&KĐ ngày 10/3/2006 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc thi trắc nghiệm;
Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục và phân bổ dự toán kinh phí nguồn chương trình mục tiêu giáo dục năm 2006;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục & Đào tạo tại tờ trình số 742/TTr-SGD&ĐT ngày 28/4/2006, Sở Tài chính tại tờ trình số 1100/STC-GCS ngày 16/5/2006 về việc xin chỉ định thầu mua thiết bị phục vụ công tác chấm thi tốt nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý cho Sở Giáo dục & Đào tạo chọn Công ty cổ phần Lê Bảo Minh, địa chỉ: số 135A đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh cung ứng thiết bị phục vụ công tác chấm thi trắc nghiệm (có bảng phụ lục đính kèm) với tổng giá trị gói thầu tối đa không quá 301.650.000 đồng.

Mức giá này bao gồm giá thiết bị, thuế giá trị gia tăng, chi phí bảo hành, bảo trì, vận chuyển, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tại bên mua.

Điều 2. Sở Giáo dục & Đào tạo có trách nhiệm thương thảo, ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Lê Bảo Minh để cung ứng thiết bị phục vụ chấm thi trắc nghiệm; thanh, quyết toán theo đúng quy định của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giáo dục & Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công ty cổ phần Lê Bảo Minh và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu VT,VX,KTTH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Thị Thanh Lâm

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHẤM THI TRẮC NGHIỆM
(Đính kèm Quyết định số 1520 /QĐ-UBND ngày /5/2006 của UBND tỉnh)

TT

Tên sản phẩm

Đơn vị tính

Số lượng

1

Máy quét ảnh chuyên nghiệp Canon DR 7580

Cái

01

2

Máy photocopy kỹ thuật số trắng đen Canon IR 4570

Cái

01

3

Các thiết bị chọn thêm đi kèm với máy photocopy Canon IR 4570:

 

 

 

- DADF - N1

Cái

01

 

- Cassette Feeding Unit - Y2

Cái

01

 

- Paper Desk - Q1

Cái

01

 

- Inner Two Way Tray - D1

Cái

01

 

- Additional Finisher Tray - B1

Cái

01

 

- Inner Finisher - S1

Cái

01

4

Phần mềm chuyên dùng để nhận dạng, xử lý, chấm bài thi trắc nghiệm cho máy Scan chuyên dùng Canon DR 7580

 

 

 

- Phầm mềm nhận dạng bài thi trắc nghiệm mcScanner

Bản

01

 

- Phầm mềm xử lý bài thi trắc nghiệm mcExam

Bản

01

 

- Phần mềm chấm bài thi trắc nghiệm mcScore

Bản

01

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1520/2006/QĐ-UBND ngày 19/05/2006 chỉ định đơn vị cung ứng thiết bị phục vụ chấm thi trắc nghiệm do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.801

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250