Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1519/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (không bao gồm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 1519/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 29/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1519/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG  (KHÔNG BAO GỒM MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ) CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số: 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số: 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Công văn số: 208/HĐND-VP ngày 28/8/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 99/TTr-STC ngày 24/5/2019 và Công văn số: 1270/STC-QLCS,G&TCDN ngày 09/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (không bao gồm máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn theo biểu chi tiết kèm theo Quyết định này.

Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh mục đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non, phổ thông và các văn bản hướng dẫn về công tác thiết bị dạy học cho giáo dục mầm non, phổ thông.

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nội dung được phê duyệt tại Điều 1 và theo đúng quy định hiện hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số: 784/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và các Quyết định bổ sung, điều chỉnh số lượng, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

PHỤ LỤC CHI TIẾT

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 1519/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Chủng loại

ĐVT

Số lượng tối đa

A

Sở Giao thông Vận tải

 

 

I

Văn phòng Sở

 

 

1

Thiết bị máy móc cấp đổi Giấy phép lái xe theo công nghệ mới (gồm: Máy chủ Database, máy trạm quản trị ứng dụng; thiết bị mạng lan; thiết bị lưu điện; máy tính xách tay; máy in thẻ, máy phủ, v.v…)

Bộ

01

2

Máy ảnh

Chiếc

01

3

Máy in A3

Chiếc

01

4

Máy Scan A3

Chiếc

01

5

Máy quay camera

Chiếc

01

6

Máy tính xách tay

Chiếc

01

II

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải

 

 

1

Cân xách tay kiểm tra tải trọng xe cơ giới

Bộ

04

2

Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở

Bộ

02

3

Máy ảnh

Chiếc

04

4

Máy quay camera

Chiếc

04

5

Thiết bị phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (gồm: Máy bộ đàm, thiết bị công nghệ chuyên dụng, máy ghi âm, v.v...)

Chiếc

12

III

Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn

 

 

1

Máy toàn đạc điện tử

Chiếc

01

2

Máy chiếu

Chiếc

01

3

Máy kinh vĩ

Chiếc

01

4

Máy thủy bình

Chiếc

01

5

Máy ảnh

Chiếc

02

6

Máy quay phim

Chiếc

01

B

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

I

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

1

Thiết bị hội nghị truyền hình

Bộ

01

2

Thiết bị chuyển mạch 24 cổng

Chiếc

01

3

Máy trạm

Bộ

01

4

Máy tính xách tay

Chiếc

01

5

Khối điều khiển trung tâm

Bộ

01

6

Hộp đại biểu kèm micro cần dài

Chiếc

20

7

Hộp chủ tịch kèm micro cần dài

Chiếc

01

8

Thiết bị Wireless Access Point

Chiếc

01

9

Máy định vị GPS

Chiếc

01

10

Máy đo điện trở đất

Chiếc

01

11

Camera quan sát

Bộ

01

12

Thiết bị báo cháy

Cái

01

13

Chữa cháy tự động

Bộ

01

14

Tivi + đầu thu kỹ thuật số

Bộ

01

15

Máy ảnh

Chiếc

01

16

Máy tính xách tay

Chiếc

01

17

Máy tính đồng bộ

Chiếc

01

II

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

 

1

Máy chủ: 2x CPU; 896 GB RAM; 6 x 1.2TB HDD

Bộ

03

2

Máy chủ: 2 CPU; 1 TB Ram; 6x1.2TB HDD

Bộ

03

3

Chuyển mạch mạng SAN: FC 2/4/8Gbps; Licensed 8 ports;

Thiết bị lưu trữ tập trung: Dual Control

Bộ

03

4

-  Chuyển mạch mạng SAN: FC 4/8Gbps; Licensed 16 ports;

- Thiết bị lưu trữ tập trung: Dual controller, 6x300GB SSD

Bộ

03

5

Máy phát điện 03 pha: Công suất 80KVA/88KVA

Cái

02

6

Thiết bị tường lửa lõi

Hệ thống

02

7

Hệ thống cảnh báo giám sát an toàn thông tin mạng

Bộ

01

8

Hệ thống cảnh báo giám sát an toàn thông tin Cổng Thông tin điện tử và ứng dụng trên nền Web

Bộ

02

9

Thiết bị Cân bằng tải Internet

Thiết bị

02

10

Thiết bị Cân bằng tải ứng dụng

Thiết bị

02

11

Tường lửa cho dải hệ thống DMZ, APP

Hệ thống

02

12

Tường lửa dải hệ thống LAN

Hệ thống

02

13

Thiết bị tường lửa cho hệ thống Email

Hệ thống

02

14

Thiết bị chuyển mạch 48 Gigabit port

Thiết bị

02

15

Thiết bị chuyển mạch: 48 Gigabit port

Thiết bị

02

16

Thiết bị Switch 24 x 10/100/1000 port

Thiết bị

02

17

Tủ rack 42U

Chiếc

06

18

UPS online 10000VA

Cái

03

19

UPS 03 pha online 10000VA

Cái

03

20

Điều hòa 01 chiều, công suất lạnh trần 40000-50000 BTU; hệ thống điều kiển tự động

Bộ

02

21

Điều hòa đứng công suất 48000 BTU

Bộ

02

22

Thiết bị cắt lọc sét 03 pha sơ cấp

Thiết bị

01

23

Thiết bị cắt lọc sét 03 pha thứ cấp

Thiết bị

01

24

Hệ thống tủ điện

Hệ thống

01

25

Hệ thống báo khói, báo cháy tự động

Hệ thống

01

26

Hệ thống theo dõi giám sát, điều khiển

Hệ thống

01

27

Máy tính xách tay

Chiếc

02

28

Thiết bị lưu trữ: QNAP

Thiết bị

01

29

Màn hình hiển thị

Thiết bị

02

30

Hệ thống camera giám sát

Hệ thống

01

31

Hệ thống theo dõi cảnh báo môi trường hoạt động

Hệ thống

01

32

Hệ thống bảo mật, xác thực ra vào TTDL

Hệ thống

01

33

Thiết bị định tuyến Router Cisco

Thiết bị

02

34

Hệ thống chống cháy tự động

Hệ thống

01

35

Module quang cho FG300D

Chiếc

04

36

Thiết bị chuyển mạch 24 x 10/100/1000 port cho mạng Lan

Thiết bị

01

37

Máy tính bảng

Chiếc

02

38

Thiết bị lưu trữ băng từ

Thiết bị

02

39

UPS 03 pha online 10000VA

Cái

04

C

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

 

 

 

Máy chiếu

Bộ

01

D

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

I

Chi cục Kiểm Lâm

 

 

1

Máy định vị GPS

Chiếc

40

2

Ống nhòm đêm

Chiếc

02

3

Ống nhòm ngày

Chiếc

12

4

Máy ảnh Sony

Chiếc

30

5

Máy đo chiều cao cây đứng

Chiếc

02

6

Máy bẫy ảnh

Chiếc

06

7

Máy thổi gió chữa cháy

Chiếc

02

8

Cưa máy

Chiếc

02

9

Tủ sắt đựng vũ khí

Chiếc

20

10

Flycam

Chiếc

02

II

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

 

1

Kính hiển vi có gắn Video Camera

Cái

01

2

Máy cất nước 02 lần

Cái

01

3

Tủ lạnh bảo quản mẫu

Cái

01

4

Tủ sấy mẫu

Cái

01

5

Tủ bảo ôn

Cái

01

6

Cân phân tích điện tử

Cái

01

7

Cân kỹ thuật

Cái

01

8

Máy quét ảnh Scanner

Cái

01

9

Máy phun thuốc trừ sâu tạo khói

Cái

10

III

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

 

 

1

Máy điều hòa phòng bảo quản mẫu

Bộ

01

2

Tủ bảo quản mẫu

Chiếc

02

3

Máy in màu

Chiếc

01

4

Máy ly tâm

Chiếc

01

5

Máy kiểm tra tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

Chiếc

01

6

Máy lắc mẫu

Cái

02

7

Dụng cụ (máy) hút mẫu

Cái

03

IV

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

 

 

1

Tủ ấm xét nghiệm

Chiếc

01

2

Đầu đo oxy hòa tan

Chiếc

01

3

Máy cất nước 02 lần

Chiếc

01

4

Quạt hút khí độc hóa chất

Chiếc

01

5

Kính hiển vi

Chiếc

01

6

Bếp phá mẫu COD

Chiếc

01

7

Thiết bị chỉ đo BOD (đơn vị tính: Bộ)

Chiếc

01

8

Cân phân tích điện tử

Chiếc

01

9

Tủ cấy vi sinh đơn

Chiếc

01

10

Tủ sấy dụng cụ thí nghiệm

Chiếc

01

11

Máy Scan

Chiếc

01

E

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

I

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

1

Máy camera kỹ thuật số

Cái

01

2

Thẻ nhớ P2

Cái

02

3

Đầu đọc DV + điều khiển

Cái

01

4

Máy ảnh Canon

Cái

01

5

Camera

Bộ

01

6

Bộ phi tuyến

Bộ

01

II

Trung tâm ứng dụng KH-CN&ĐC

 

 

1

Tủ dưỡng hộ xi măng

Cái

01

2

Thiết bị kiểm tra đồng hồ nước

Bộ

01

3

Thiết bị tách khí cột đo nhiên liệu

Bộ

01

4

Nguồn áp suất

Cái

01

5

Máy mài mòn mẫu

Cái

01

6

Máy khuấy từ ra nhiệt

Cái

01

7

Máy cắt mẫu bê tông

Cái

01

8

Hộp điện trở 0,05%

Bộ

01

9

Bộ kiểm định công tơ 01 pha 03 vị trí

Bộ

01

10

Thiết bị lưu động kiểm tra công tơ 03 pha

Bộ

01

11

Bộ chuẩn dung tích thủy tinh

Bộ

01

12

Cân phân tích

Cái

01

13

Cân kỹ thuật

Cái

01

14

Máy kéo nén

Cái

01

15

Máy nén xi măng tự động

Cái

01

16

Máy kéo nén Tecnotest

Cái

01

17

Máy chiếu

Cái

01

18

Bộ thử nghiệm cát sỏi

Bộ

01

19

Bộ quả cân F1

Bộ

01

20

Bộ kiểm định công tơ cố định 03 pha lưu động

Bộ

01

21

Bộ thử nghiệm đất

Bộ

01

22

Thiết bị tạo mẫu bê tông

Cái

01

23

Dụng cụ thí nghiệm khác

Bộ

01

24

Thiết bị phòng lạnh

Bộ

01

25

Máy phá bịch nấm

Cái

01

26

Máy đóng bịch nấm

Cái

01

27

Giá treo bịch nấm

Bộ

01

28

Máy phát điện đầu nổ 24 mã lực

Cái

01

29

Máy nghiền ngô, thóc loại 20 mã lực

Cái

01

30

Máy ấp nở bán công nghiệp đảo tự động

Cái

01

31

Bóng hồng ngoại

Bộ

01

32

Tủ sấy vô trùng

Cái

01

33

Tủ sấy

Cái

01

34

Tam giác miệng rộng

Bộ

01

35

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

01

36

Máy đo độ PH

Cái

01

37

Máy cất nước 01 lần

Cái

01

38

Hệ thống dàn giá nuôi cấy mô

Bộ

01

39

Bình nitơ

Cái

01

40

Bình dung tích chuẩn

Cái

01

III

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

 

1

Thiết bị đo chỉ số octan

Bộ

01

2

Phần mềm nâng cấp thiết bị của dầu

Bộ

01

3

Thiết bị lấy mẫu xăng dầu

Bộ

01

4

Panme đo ngoài điện tử

Bộ

01

5

Thiết bị đo độ dày bê tông

Bộ

01

6

Tỷ trọng kế ASTM xác định khối lượng

Bộ

01

7

Máy khoan mẫu

Bộ

01

8

Thiết bị đo độ đầm chặt của đất

Bộ

01

F

Thanh tra tỉnh

 

 

1

Máy khoan bê tông

Cái

03

2

Máy cắt bê tông

Cái

03

3

Máy định vị

Cái

03

4

Máy thủy bình

Cái

02

5

Máy ghi âm

Cái

03

6

Thước lăn

Cái

03

G

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

I

Văn phòng Sở

 

 

1

Máy tính để bàn

Bộ

04

2

Máy đo ồn - Delta Ohm - HD 8701- Nhật

Chiếc

01

3

Máy đo ồn - Delta Ohm - HD 8701- Italia

Chiếc

01

4

Thiết bị đo độ rung - Extech - Partno 407860

Chiếc

01

5

Thiết bị đo điện trở đất - Extech - 382152

Chiếc

01

6

Thiết bị đo tốc độ gió - Extech - 407113

Chiếc

01

7

Máy chiếu

Bộ

02

8

Máy ảnh

Chiếc

01

9

Hệ thống camera an ninh

Bộ

01

10

Máy photocopy

Chiếc

02

II

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp

 

 

1

Máy điện tim 01 hoặc 03 kênh

Cái

01

2

Máy siêu âm chuẩn đoán loại xách tay

Cái

01

3

Tủ bảo ôn bảo quản thức ăn

Cái

01

4

Máy phát điện loại 25KVA

Cái

01

5

Máy chiếu

Chiếc

02

6

Máy ảnh

Cái

01

7

Hệ thống Camera

Bộ

01

8

Ti vi, đầu đĩa, loa, âm ly

Bộ

02

9

Máy giặt quần áo (loại máy công nghiệp)

Cái

01

10

Máy giặt loại 15kg

Cái

01

11

Tủ nấu cơm điện (nồi hơi)

Cái

01

12

Máy bơm rửa sàn nhà

Bộ

02

13

Xe đạp tập thể dục

Cái

10

14

Ghế massage toàn thân

Cái

02

15

Thiết bị tập phục hồi chức năng tay chân 3 trong 1

Cái

05

16

Tủ hấp sấy dụng cụ y tế

Bộ

01

17

Giường bệnh đa chức năng

Cái

02

18

Tủ lạnh bảo quản thuốc

Cái

01

19

Máy Scan

Chiếc

01

III

Trung tâm Dịch vụ việc làm

 

 

1

Máy chủ

Bộ

01

2

Máy tính đồng bộ

Bộ

01

3

Máy Scan

Chiếc

02

4

Thiết bị lưu trữ NAS WD MY CLOUND

Thiết bị

01

5

Bộ Camera an ninh, màn hình theo dõi

Bộ

01

6

Máy bấm số tự động có màn hình hiển thị

Bộ

01

7

Máy in đa năng tốc độ cao

Bộ

01

8

Màn hình cảm ứng đa điểm kích thước 32 inches

Chiếc

05

9

Màn hình công nghệ led diện tích 06m2

Chiếc

01

10

Thiết bị âm thanh dùng cho các phiên giao dịch việc làm lưu động tại cơ sở (gồm bộ giá đỡ, 01 dàn amply, bộ phận chỉnh âm, 06 micro, 04 loa loa công suất 500W

Bộ

01

11

Hệ thống máy chủ

Bộ

01

12

Máy photocoppy

Chiếc

01

13

Dù tròn lưu động chuyên dụng rộng 200m2

Bộ

01

IV

Cơ sở Cai nghiện ma túy

 

 

1

Máy ảnh

Chiếc

01

2

Ti vi

Chiếc

02

3

Bộ dụng cụ tiểu phẫu

Bộ

01

4

Hệ thống âm thanh

Bộ

01

5

Máy chạy bộ

Bộ

02

6

Máy tập tạ đa năng

Bộ

02

7

Máy lọc nước công nghiệp (350 lít/giờ)

Cái

01

8

Máy bơm nước điện 03 pha

Cái

01

9

Máy phát điện dưới 50KVA

Cái

01

10

Máy bộ đàm

Bộ

01

11

Bình đun nước năng lượng mặt trời

Bộ

02

12

Camera an ninh giám sát

Bộ

01

13

Máy sấy công nghiệp

Cái

01

14

Tủ đông bảo quản thức ăn

Cái

01

15

Máy chiếu

Cái

01

16

Máy Scan

Chiếc

01

V

Trung tâm Điều dưỡng Người có công

 

 

1

Máy massage toàn thân

Cái

15

2

Bộ nồi xông hơi massage chân

Bộ

12

3

Tủ bảo ôn bảo quản thức ăn

Cái

01

4

Máy phát điện 13KVA

Cái

01

5

Điều hòa 9000 BTU

Chiếc

18

6

Điều hòa 12000 BTU

Chiếc

35

7

Điều hòa 18000 BTU

Chiếc

05

8

Điều hòa cây 18000 BTU

Chiếc

04

9

Tivi 49 inch

Chiếc

02

10

Máy Scan

Chiếc

01

H

Sở Xây dựng

 

 

I

Văn phòng Sở

 

 

1

Máy tính đồ họa để bàn

Bộ

01

2

Máy tính xách tay

Cái

01

3

Máy in A3

Cái

01

4

Máy chiếu

Cái

01

I

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

1

Máy vi tính đồng bộ

Bộ

01

K

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

I

Văn phòng Sở

 

 

1

Máy quay phim

Chiếc

01

2

Thiết bị đo ánh sáng

Bộ

01

3

Thiết bị đo âm thanh

Bộ

01

4

Thiết bị đo PH, lượng clo dư trong nước

Bộ

01

5

Máy Scan

Cái

01

6

Máy chiếu

Bộ

01

7

Máy ảnh

Cái

02

II

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch

 

 

1

Máy ảnh

Cái

01

III

Trung tâm Văn hóa

 

 

1

Máy chiếu đa năng

Bộ

14

2

Máy chiếu phim nhựa

Bộ

01

3

Máy tính xách tay

Cái

02

4

Hệ thống đèn LED sân khấu

Bộ

01

5

Máy nổ

Cái

03

6

Máy phát điện

Cái

05

7

Đàn Organ

Cái

02

8

Bàn trộn âm thanh

Cái

01

9

Cục đẩy công suất

Cái

03

10

Micro không dây

Bộ

06

11

Loa thùng

Cái

04

12

Loa siêu trầm

Cái

04

13

Loa toàn dải

Cái

04

14

Loa kiểm tra

Cái

02

15

Bộ loa liền công suất

Bộ

01

16

Bàn trộn âm thanh

Cái

02

17

Bộ nén tiếng

Bộ

01

18

Bộ tạo vang

Bộ

01

19

Máy phân tần

Bộ

01

20

Máy nén tín hiệu

Cái

01

21

Đèn Moving

Cái

08

22

Đèn LED

Cái

12

23

Đầu phát + ổ cứng

Bộ

10

24

Bộ lưu trữ Card

Bộ

01

25

Sân khấu di động nhôm (kích thước 24m2)

Bộ

01

IV

Thư viện tỉnh

 

 

1

Máy chủ

Bộ

01

2

Tivi (50 inch trở lên)

Cái

01

3

Tăng âm, loa đài

Bộ

01

4

Máy ảnh kỹ thuật số

Cái

01

5

Máy quay kỹ thuật số

Cái

01

6

Máy chiếu

Bộ

01

7

Máy Scan

Bộ

01

8

Máy photocopy

Cái

01

9

Điều hòa tủ đứng

Bộ

02

10

Hệ thống camera giám sát

Bộ

01

V

Đoàn Nghệ thuật dân tộc

 

 

1

Loa Subass

Đôi

05

2

Loa Full

Đôi

05

3

Loa kiểm tra

Đôi

09

4

Loa thùng

Đôi

04

5

Loa kéo

Chiếc

08

6

Bàn trộn âm thanh

Chiếc

03

7

Âm ly

Chiếc

02

8

Bộ tạo hiệu ứng âm thanh chuyên nghiệp

Chiếc

01

9

Lọc âm nhạc cụ

Chiếc

04

10

Thiết bị xử lý tín hiệu tự động

Chiếc

02

11

Micrro không dây cầm tay

Bộ

40

12

Micrro không dây cài tai

Bộ

10

13

Máy vi tính xách tay

Bộ

04

14

Máy vi tính xách tay hoặc để bàn

Bộ

03

15

IPad (Máy tính bảng)

Chiếc

03

16

Bàn điều khiển ánh sáng

Bộ

01

17

Đèn tạo cảnh trang trí sân khấu

Bộ

01

18

Đèn Parcan và đèn chiếu phông

Bộ

02

19

Đèn chiếu đuổi

Chiếc

02

20

Cal điều khiển

Bộ

01

21

Máy khói

Bộ

02

22

Đàn Organ

Bộ

03

23

Đàn Guitar

Bộ

03

24

Đàn Piano

Bộ

02

25

Trống da, trống điện tử, trống dân tộc

Bộ

03

26

Nhạc cụ dân tộc

Bộ

01

27

Máy phát điện công suất 12000KW

Máy

02

28

Máy quay camera + chụp ảnh

Bộ

01

29

Máy chiếu

Bộ

01

30

Máy bộ đàm

Bộ

01

VI

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

 

 

1

Hệ thống camera

Bộ

01

2

Bàn bóng bàn

Bộ

18

3

Bộ cung

Bộ

26

4

Thước ngắm cung 01 dây

Bộ

02

5

Máy tập thể dục 10 công năng

Chiếc

01

L

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

I

Văn phòng Sở

 

 

1

Máy đọc mã vạch

Cái

01

2

Nâng cấp Server máy chủ

Cái

01

3

Ổ lưu trữ số liệu 6T

Cái

03

4

Thiết bị lưu điện UPS 30KVA

Cái

01

5

Thiết bị cân bằng tải

Cái

01

II

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

 

 

1

Máy photocopy A0

Bộ

01

2

Máy Scan A0

Bộ

01

3

Máy in A0

Bộ

01

4

Máy tính chuyên dùng Workstation

Bộ

02

5

Máy điều hòa nhiệt độ chuyên dùng cho phòng máy chủ

Bộ

01

III

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

 

 

1

Máy toàn đạc điện tử

Bộ

02

2

Máy tính để bàn

Bộ

02

3

Máy tính xách tay

Bộ

02

4

Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng loại ngang

Cái

01

5

Thiết bị lấy mẫu nước theo tầng loại dọc

Cái

01

6

Thiết bị lấy mẫu nước thải tự động

Cái

01

7

Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích thông thường

Cái

01

8

Thiết bị lấy mẫu bùn trầm tích tầng sâu

Cái

01

9

Thiết bị lấy mẫu thủy sinh (bề mặt, lơ lửng trong nước và chìm đáy)

Cái

01

10

Thiết bị lấy mẫu khí xung quanh SO2, CO, NO2 theo phương pháp hấp thụ (lưu lượng thấp từ 0,5 - 2 lít/phút)

Cái

03

11

Thiết bị lấy mẫu bụi hiện trường (TSP, PM10, PM2.5)

Cái

03

12

Thiết bị lấy mẫu khí thải và mẫu bụi ống khói

Cái

02

13

Bộ dụng cụ lấy mẫu chất thải rắn

Bộ

01

14

Bộ khoan lấy mẫu chất thải rắn hiện trường

Bộ

01

15

Thiết bị đo lưu tốc dòng chảy (kênh hở)

 

01

16

Thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu (10 chỉ tiêu)

Bộ

01

17

Máy đo độ ồn tích phân

Bộ

01

18

Máy đo độ rung tích phân

Bộ

01

19

Thiết bị đo khí thải ống khói

Bộ

01

20

Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu tốc khí thải ống khói

Bộ

01

21

Cân kỹ thuật hiện trường

Cái

01

22

Máy định vị vệ tinh (GPS)

Cái

01

23

Máy sắc ký ion IC - 02 kênh

Bộ

01

24

Máy sắc ký khí khối phổ (GC/MS)

Bộ

01

25

Máy quang phổ hồng ngoại chuyển hóa Fourrier

Bộ

01

26

Thiết bị phân tích BOD5 (chai BOD tiêu chuẩn, tủ ủ mẫu, máy sục khí,…)

Bộ

01

27

Bộ phân tích TSS

Bộ

01

28

Thiết bị phân tích hàm lượng dầu trong nước tự động

Bộ

01

29

Bộ chưng cất đạm

Bộ

01

30

Bộ vô cơ hóa mẫu bằng nguyên lý vi sóng

Bộ

01

31

Thiết bị lọc nước siêu sạch

Bộ

01

32

Tủ lạnh (sử dụng liên tục)

Bộ

02

33

Tủ hút khí độc

Bộ

02

34

Bộ cất phenol

Bộ

01

35

Bộ cất cyanua

Bộ

01

36

Bộ cất quay chân không

Bộ

01

37

Bộ chiết soxhlet

Bộ

01

38

Bình hút ẩm

Cái

04

39

Máy ly tâm

Cái

01

40

Máy lắc đứng và ngang

Cái

01

41

Cân phân tích (03 số lẻ)

Cái

01

42

Cân kỹ thuật

Cái

01

43

Bơm chân không

Cái

01

44

Lò nung

Bộ

01

45

Bộ ổn nhiệt

Bộ

01

46

Tủ lạnh sâu

Cái

02

47

Tủ hút chân không

Cái

01

48

Tủ ấm

Cái

01

49

Máy TDS/EC để bàn

Cái

01

50

Máy đo DO để bàn (có đầu đo cho phân tích BOD5)

Bộ

01

IV

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn

 

 

1

Máy toàn đạc điện tử

Cái

01

2

Máy Scan màu A3

Cái

01

3

Máy in màu A3

Cái

01

4

Máy GPS tĩnh 01 tần số

Bộ

01

5

Máy in màu A0

Cái

01

6

Máy photocoppy A0

Cái

01

7

Máy in A3

Cái

01

V

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn

 

 

1

Máy toàn đạc điện tử

Cái

01

2

Máy GPS cầm tay

Cái

02

3

Máy Scan màu A3

Cái

01

4

Máy in màu A3

Cái

01

5

Máy in A3

Cái

01

VI

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Na Rì

 

 

1

Máy toàn đạc điện tử

Cái

01

2

Máy GPS cầm tay

Cái

02

3

Máy Scan màu A3

Cái

01

4

Máy in màu A3

Cái

01

5

Máy in A3

Cái

01

VII

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Đồn

 

 

1

Máy toàn đạc điện tử

Cái

01

2

Máy GPS cầm tay

Cái

02

3

Máy Scan màu A3

Cái

01

4

Máy in màu A3

Cái

01

5

Máy in A3

Cái

01

VIII

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Mới

 

 

1

Máy toàn đạc điện tử

Cái

01

2

Máy GPS cầm tay

Cái

02

3

Máy Scan màu A3

Cái

01

4

Máy in màu A3

Cái

01

5

Máy in A3

Cái

01

IX

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ba Bể

 

 

1

Máy toàn đạc điện tử

Cái

01

2

Máy GPS cầm tay

Cái

02

3

Máy Scan màu A3

Cái

01

4

Máy in màu A3

Cái

01

5

Máy in A3

Cái

01

X

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Pác Nặm

 

 

1

Máy toàn đạc điện tử

Cái

01

2

Máy GPS cầm tay

Cái

02

3

Máy Scan màu A3

Cái

01

4

Máy in màu A3

Cái

01

5

Máy in A3

Cái

01

XI

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bạch Thông

 

 

1

Máy toàn đạc điện tử

Cái

01

2

Máy GPS cầm tay

Cái

02

3

Máy Scan màu A3

Cái

01

4

Máy in màu A3

Cái

01

5

Máy in A3

Cái

01

XII

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ngân Sơn

 

 

1

Máy toàn đạc điện tử

Cái

01

2

Máy GPS cầm tay

Cái

02

3

Máy Scan màu A3

Cái

01

4

Máy in màu A3

Cái

01

5

Máy in A3

Cái

01

M

Văn phòng Đoàn Đại Biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

 

 

I

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

 

1

Máy điều hòa 02 chiều

Bộ

05

2

Hệ thống điều hòa không khí loại tủ đứng

Hệ thống

04

3

Máy tính để bàn

Bộ

20

4

Máy quét 02 mặt tốc độ cao

Cái

20

5

Máy photocoppy

Cái

01

6

Tổng đài Yealink VOIP My PBX s50 50 User và 25 cuộc gọi đồng thời + Modul 2FXO hỗ trợ 2 đường vào analog PSTN

Hệ thống

01

7

Tủ rack 15U cho hệ thống mạng

Cái

01

8

Swich Cisco SG250 26-port Gigabit Smart

Cái

01

9

Hệ thống xếp hàng tự động

Hệ thống

01

10

Hệ thống mã vạch

Hệ thống

01

11

Hệ thống tra cứu hướng dẫn thủ tuch hành chính Kiosk tra cứu thông tin HPT

Hệ thống

01

12

Tivi Smart

Cái

01

13

Hệ thống camera giám sát

Hệ thống

01

14

Máy tính xách tay

Chiếc

5

15

UPS santak cho hệ thống mạng

Chiếc

01

II

Trung tâm Công báo - Tin học

 

 

1

Máy tính xách tay

Chiếc

02

2

Máy ảnh

Chiếc

04

3

Máy Scan

Chiếc

01

N

Trường Cao đẳng Nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn

 

 

1

Thiết bị tạo khí nitro

Chiếc

01

2

Máy ép lốp xe tải

Chiếc

01

3

Đồng hồ bơm lốp hiển thị số

Chiếc

02

4

Máy vá sắm lốp

Chiếc

01

5

Bộ tăng lực tháo bánh xe tải

Chiếc

01

6

Máy phay Blog máy và mài mặt máy

Chiếc

01

7

Máy nắn lazăng ô tô

Chiếc

01

8

Máy hàn cắt đa năng TIG/MMA/cắt công nghệ Inverter chuyên cho hàn sửa vỏ xe ô tô (03 trong 01)

Bộ

01

9

Bộ gia nhiệt hút vết lõm

Bộ

01

10

Phòng sơn sấy xe ô tô du lịch

Chiếc

01

11

Dàn pha sơn vi tính

Bộ

01

12

Vật liệu sơn ban đầu để đi vào hoạt động

Bộ

01

13

Thiết bị soi quan sát bên trong động cơ hộp số

Chiếc

02

14

Xe ô tô 04 chỗ ngồi cắt bổ, hoạt động được

Chiếc

01

15

Máy soi dàn lạnh điều hòa trên xe ô tô

Bộ

01

16

Mô hình hệ thống âm thanh

Bộ

02

17

Máy nén khí pít tông dẫn động đai

Chiếc

02

18

Máy sấy khí nén

Chiếc

02

 

Máy móc, thiết bị nghề nông lâm

 

 

1

Máy tính xách tay

Chiếc

01

2

Máy chiếu

Chiếc

01

3

Máy tính xách tay

Chiếc

02

4

Máy tính xách tay

Chiếc

03

5

Máy chiếu di động

Chiếc

04

6

Máy ảnh

Chiếc

02

7

Máy phá mẫu COD

Chiếc

01

8

Máy đo chỉ số COD

Chiếc

01

9

Water still, merit, W4000 (máy cất nước một lần)

Chiếc

01

10

Cân kỹ thuật điện tử

Chiếc

01

11

Cân phân tích

Chiếc

01

12

Máy khuấy từ có gia nhiệt hiển thị nhiệt độ và tốc độ khuấy

Chiếc

01

13

Máy ly tâm đa năng, ly tâm ống mao dẫn đa năng tốc độ cao

Chiếc

01

14

Máy cất nước một lần

Chiếc

01

15

Mô hình bò

Cái

02

16

Mô hình gà

Cái

02

17

Mô hình lợn

Cái

02

18

Tủ sấy

Chiếc

01

19

Máy chuẩn đoán thai

Chiếc

01

20

Máy phân tích sữa

Chiếc

01

21

Máy nghiền thức ăn gia súc gia cầm tự động

Chiếc

02

22

Máy ấp trứng tự động hóa 02 chiều

Chiếc

02

23

Bộ dụng cụ thụ tinh gà

Bộ

02

24

Máy cắt mỏ gà

Chiếc

02

25

Hệ thống phun sương siêu nhỏ

Hệ thống

01

26

Bộ khảo sát chất lượng trứng

Bộ

01

27

Hệ thống núm uống tự động cho lợn cỡ lớn

Hệ thống

03

28

Máy phun cao áp rửa chuồng + vòi

Chiếc

02

29

Máy phun thuốc sát trùng

Chiếc

01

30

Cân gia súc điện tử

Chiếc

02

31

Máy khám thai điện tử

Chiếc

02

32

Máy làm choáng (làm lợn ngất xỉu)

Chiếc

01

33

Máy đo nồng độ khí độc trong chuồng nuôi

Chiếc

01

34

Dụng cụ khử trùng ống dẫn tinh quản

Bộ

11

35

Bộ đồ đại phẫu gia súc

Bộ

03

36

Đèn soi phôi tinh bò

Chiếc

02

37

Bình dẫn đựng nitơ lỏng

Chiếc

01

38

Bình lạnh chứa nitơ

Chiếc

02

39

Máy phát hiện động dục

Chiếc

02

40

Máy chuẩn đoán viêm vú

Chiếc

01

41

Bình phun thuốc dùng cho bò

Chiếc

01

42

Dụng cụ khử sừng

Bộ

02

43

Tủ khử trùng

Chiếc

01

44

Máy pha thuốc

Chiếc

01

45

Máy đếm tinh trùng hiện số

Chiếc

02

46

Máy vắt sữa đơn

Chiếc

01

47

Máy băm, thái cỏ, rơm

Chiếc

01

48

Kính hiển vi điện tử

Chiếc

06

49

Máy khám thai lợn

Chiếc

02

50

Máy đo nồng độ khí độc trong chuồng nuôi

Chiếc

02

51

Máy phun thuốc sát trùng

Chiếc

02

52

Máy siêu âm dùng cho gia súc

Chiếc

02

53

Máy chế biến thức ăn gia súc

Chiếc

01

54

Tủ bảo quản

Chiếc

02

55

Bình chứa nitơ lỏng (dung tích bình 36,5 lít)

Chiếc

01

56

Máy siêu âm chẩn đoán kĩ thuật số thú y (di động)

Chiếc

01

57

Máy đo pH cầm tay điện tử hiện số

Chiếc

02

58

Thiết bị đo độ ẩm đất

Chiếc

02

59

Máy đo độ đục

Chiếc

01

60

Máy làm đất cỡ nhỏ

Chiếc

02

61

Cưa xăng khai thác gỗ

Chiếc

02

62

Bổ sung thiết bị tưới phun khu vực giâm hom vườn ươm 1

Chiếc

02

63

Máy bơm nước đa tầng cánh

Chiếc

02

64

Máy kiểm tra độ ẩm hạt giống

Chiếc

01

65

Máy đóng bầu

Chiếc

01

66

Máy phân tích hàm lượng dinh dưỡng trong đất

Chiếc

02

67

Ống nhòm

Chiếc

05

68

Mô hình bộ xương lợn SMRL04

Cái

01

69

Mô hình bộ xương bò

Cái

01

70

Mô hình bộ xương lợn SMRL06

Cái

01

71

Mô hình bộ xương bò TR300A

Cái

01

72

Máy X-quang (chẩn đoán hình ảnh)

Chiếc

01

73

Kính hiển vi huỳnh quang trong nuôi cấy tế bào XDS- 2FL/OPTIKA

Chiếc

01

74

Kính hiển vi huỳnh quang trong nuôi cấy tế bào XDS- 3FL/OPTIKA

Chiếc

01

75

Tủ lạnh 06 cánh

Chiếc

01

76

Máy quay phim

Chiếc

01

77

Micropipette (các giải thể tích 0,1-1000µl) CAPP

Bộ

01

78

Micropipette (các giải thể tích 1-10ml) CAPP

Bộ

01

79

Tủ chứa, tủ hút hóa chất StoreflexTM 1634/Erlab

Chiếc

01

80

Kính hiển vi soi nổi

Chiếc

01

81

Nồi hấp tiệt trùng dung tích 200 lít

Chiếc

01

82

Nồi hấp tiệt trùng dung tích 300 lít RM05.300-NH

Chiếc

01

83

Tủ cấy vô trùng TL - PB - 06

Chiếc

01

84

Tủ an toàn sinh học cấp 2 TDP-4S1

Chiếc

01

85

Tủ hút khí độc CFH - 1.0/ETS - ANHOA

Chiếc

01

86

Tủ hút khí độc CFH - 1.0/ETS - ANHOA

Chiếc

01

87

Điều hòa 02 chiều

Chiếc

02

88

Máy hút ẩm

Chiếc

01

89

Nồi hơi (hiệu suất 86~87%, năng suất sinh hơi 200kg/h)

Chiếc

01

90

Tủ cấy giống nấm

Chiếc

01

91

Máy cấy giống nấm

Chiếc

01

92

Tủ cấy vô trùng TL-VCB-1000

Chiếc

02

93

Hệ thống giàn nuôi và đèn chiếu sáng

Hệ thống

10

94

Hệ thống bồn rửa + bình nóng lạnh

Hệ thống

01

95

Máy xác định nồng độ tinh dịch

Chiếc

01

96

Cân gia súc cơ điện tử

Chiếc

01

97

Máy in ép chân tầng

Chiếc

01

98

Mô hình giải phẫu cơ thể ngựa

Chiếc

01

99

Mô hình hệ xương ngựa

Chiếc

01

100

Máy đo bụi không khí

Chiếc

01

101

Máy hút chân không

Chiếc

01

102

Máy đóng bịch nấm

Chiếc

01

103

Máy phá bịch nấm

Chiếc

01

104

Tủ sấy nấm

Chiếc

01

105

Máy sàng trộn mùn cưa

Chiếc

01

106

Hệ thống phun sương tưới nấm trong nhà nuôi trồng

Chiếc

01

107

Máy nghiền bắp cây và cùi bắp

Chiếc

01

108

Máy băm rơm

Chiếc

01

109

Máy đo độ dày mỡ lưng

Chiếc

02

110

Bộ đồ phẫu thuật gia súc

Chiếc

02

111

Nồi hấp tiệt trùng Hyrayama HV 85 (dung tích: 85 lít)

Chiếc

01

112

Máy dao mổ điện

Chiếc

01

113

Máy siêu âm xách tay

Chiếc

01

114

Máy xét nghiệm huyết học

Chiếc

01

115

Máy xét nghiệm sinh hóa

Chiếc

01

116

Đèn mổ 04 bóng L734-II

Chiếc

04

117

Bàn mổ thú y

Chiếc

01

118

Kính hiển vi sinh học

Chiếc

01

119

Tủ sấy

Chiếc

01

120

Tủ cấy vô trùng LA2-4A1-E

Chiếc

01

121

Nồi hấp tiệt trùng

Chiếc

01

122

Máy xới đất đa năng

Chiếc

02

123

Tủ bảo ôn

Chiếc

01

124

Máy ấp trứng

Chiếc

01

125

Kệ ươm giống

Chiếc

04

126

Máy băm rơm

Chiếc

01

127

Máy đóng bịch nấm

Chiếc

01

128

Băng tải nguyên liệu

Chiếc

01

129

Máy dao mổ điện Zeus 150

Chiếc

02

130

Máy siêu âm xách tay

Chiếc

01

131

Máy xét nghiệm huyết học tự động

Chiếc

02

132

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Chiếc

02

133

Đèn mổ 04 bóng

Chiếc

02

134

Bàn mổ thú y

Chiếc

02

135

Kính hiển vi kết nối máy tính

Chiếc

02

136

Tủ sấy

Chiếc

02

137

Máy xới đất đa năng

Chiếc

02

138

Tủ mát

Chiếc

02

139

Máy ủ/Ủ lắc STUART SI500 (+5 … 600C)

Cái

01

 

Máy móc, thiết bị nghề điện

 

 

1

Ép dầu cốt thủy lực

Chiếc

02

2

Tipho siết cáp TP-TSC

Chiếc

02

3

Máy tính để bàn

Chiếc

10

4

Mixer MG

Chiếc

01

5

Bộ xử lý tín hiệu CEL 2A

Chiếc

01

6

EQ PV231

Chiếc

01

7

Loa Full

Chiếc

01

8

Loa Sub PV182

Chiếc

01

9

Loa Sub PV183

Chiếc

01

10

Am plifier công suất DP3000

Chiếc

02

 

Máy móc, thiết bị nghề cơ khí

 

 

1

Máy tính xách tay

Chiếc

03

2

Máy chiếu đa năng

Chiếc

03

3

Máy chiếu

Chiếc

03

4

Máy doa xi lanh cơ khí

Chiếc

01

5

Máy nắn khung càng thủy lực

Chiếc

01

6

Xe máy

Chiếc

03

7

Mô hình cấu tạo xe UOAT(LX cũ) - tự chế tạo

Chiếc

01

8

Cầu nâng ô tô 02 trụ

Chiếc

02

9

Cầu nâng ô tô 04 trụ thủy lực (không có kích phụ và không có đĩa kiểm tra góp)

Chiếc

01

10

Thùng đồ nghề di động có 250 chi tiết

Chiếc

01

11

Thiết bị tháo lốp xe du lịch

Chiếc

01

12

Thiết bị cân bằng lốp xe du lịch

Chiếc

01

13

Máy ép thủy lực

Chiếc

01

14

Máy hàn vỏ xe tai nạn và hàn bấm

Chiếc

01

15

Thiết bị hút dầu thải bằng khí nén

Chiếc

01

16

Bơm dầu bằng khí nén

Chiếc

02

17

Thiết bị kiểm tra vòi phun và bộ quan sát tia phun động cơ diezel

Chiếc

01

18

Bộ dụng cụ 86 chi tiết chuyên dùng cho sửa chữa vỏ xe

Chiếc

01

19

Dụng cụ dùng để sửa chữa điện

Chiếc

01

20

Thiết bị kiểm tra và sửa tay biên

Chiếc

01

21

Kích phụ cho cầu 04 trụ loại khí thủy lực

Chiếc

01

22

Bộ đọc hộp đen đa năng

Chiếc

01

23

Tay vặn có đồng hồ hiển thị lực xiết

Chiếc

01

24

Phần mềm hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa ô tô

Chiếc

01

25

Mô hình PANEL VIDEO-MOTOR

Mô hình

01

26

Mô hình động cơ diezel truyền động cầu sau phun gián tiếp cùng với bộ phân phối

Mô hình

01

27

Bộ thực hành động cơ xăng tháo lắp

Chiếc

02

28

Mô hình cắt bổ bơm cao áp

Mô hình

02

29

Mô hình hệ thống bơm cao áp kiểu quay (CAV)

Mô hình

02

30

Mô hình ly hợp

Mô hình

02

31

Mô hình cầu sau

Mô hình

01

32

Mô hình hộp số cơ khí

Mô hình

01

33

Mô hình hộp số tự động

Mô hình

01

34

Mô hình hệ thống treo kiểu lò xo phuộc nhún

Mô hình

01

35

Mô hình hệ thống treo kiểu nhíp bó-vấu đỡ

Mô hình

01

36

Mô hình hệ thống lái có trợ lực

Mô hình

01

37

Mô hình hệ thống phanh kiểu đĩa và tang trống

Mô hình

01

38

Mô hình hệ thống phanh ABS

Mô hình

02

39

Mô hình hệ thống điện ô tô

Mô hình

01

40

Bộ thực hành về máy lạnh ô tô (hoạt động được)

Bộ

01

41

Máy nạp gas điều hòa dùng cho gas 13 và 14a Turbo Clima 12-134

Chiếc

01

42

Máy nạp ắc quy và đề khởi động 1300

Chiếc

01

43

Máy cân bơm cao áp động cơ diezel 12 PSBH

Chiếc

01

44

Máy tiện láng đĩa phanh trống phanh TR 505

Chiếc

01

45

Thùng đồ nghề di động 2400 O/VI4

Chiếc

01

46

Bộ ta rô ren 446/C48

Chiếc

01

47

Mô hình động cơ phun xăng điện tử - đa điểm sử dụng cảm biến đo gió kiểu dây nhiệt và hệ thống đánh lửa trực tiếp 04 máy

Chiếc

01

48

Động cơ diezel 04 xy lanh 04 kỳ điều khiển phun nhiên liệu bằng điện tử EDC DD4E-T201

Chiếc

01

49

Máy mài trục cơ dùng cho xe du lịch và xe tải nhẹ MQ8260x1600

Chiếc

01

50

Máy xúc bánh lốp (đã qua sử dụng) R140W-7

Chiếc

01

51

Máy cắt đột liên hợp (CD13C+ động cơ SX 2003)

Chiếc

01

52

Máy khoan bàn K112AC AC-GP-2003

Chiếc

01

53

Máy tiện T18A-SX2004 CK HN-Số 11

Chiếc

01

54

Máy tiện HAAS TL - USA

Chiếc

01

55

Máy hàn HQ400-28KVA-Model 03, SM 17090407; 28090412; 28090410; SX 2004

Chiếc

01

56

Máy hàn hồ quang DC- 320 công nghệ inverter

Chiếc

04

57

Máy hàn TIG AC/DC400 công nghệ inverter

Chiếc

02

58

Máy hàn MIG FX - 300 công nghệ diot

Chiếc

03

59

Bộ hàn hơi

Chiếc

01

60

Ụ động HAAS MANUAL TAILSTOCK TL - 1 AUTO, COOLANT PUMP KIT, 1,8HP

Chiếc

01

61

Robot hàn MA 1400AT-HS với nguồn hàn SR 350

Chiếc

01

62

Công cụ uốn ống thủy lực

Chiếc

01

63

Máy uốn đa năng

Chiếc

02

64

Máy ép trục chính

Chiếc

01

65

Đế nén trục chính

Chiếc

01

66

Máy khoan đứng

Chiếc

07

67

Máy khoan bàn

Chiếc

08

68

Dụng cụ cắt ống

Chiếc

01

69

Cưa vòng kim loại

Chiếc

01

70

Bàn nguội di động

Chiếc

01

71

Máy khoét và khoan lỗ từ tính

Chiếc

01

72

Bộ sửa chữa thước căn lá

Bộ

02

73

Bộ van truyền động tháo dỡ ổ bi

Bộ

01

74

Mũi doa tay có thể điều chỉnh nhanh

Chiếc

01

75

Màn chắn tia hàn

Chiếc

01

76

Bộ phụ kiện lắp đặt màn chắn tia hàn

Bộ

01

77

Màn chắn hàn bảo vệ (4/08/031)

Chiếc

01

78

Dụng cụ đo chiều cao có định vị hai cột số, phạm vi đo 500mm (6/02/007)

Bộ

01

79

Bộ compa đo bước ren (6/02/010)

Bộ

01

80

Thước cặp có định vị phạm vi đo 500mm (6/02/012)

Chiếc

01

81

Thiết bị đo độ cứng (6/02/024)

Chiếc

01

82

Khung ni vô (6/02/027)

Chiếc

01

83

Bộ thước đo trong chính xác DIN 863 - (6/02/038)

Bộ

01

84

Xe đẩy thùng đa năng

Chiếc

01

85

Ê tô máy thủy lực điều khiển bằng tay

Chiếc

05

86

Mâm cặp máy tiện, bao gồm phụ kiện giữ mâm cặp

Chiếc

09

87

Bộ tháo lắp nhanh cho dụng cụ đầu WB

Chiếc

01

88

Bộ kẹp đảo chiều cho ren ngoài

Bộ

10

89

Bàn quay

Chiếc

02

90

Đầu chia độ

Chiếc

01

91

Mâm cặp - 04 chấu

Chiếc

04

92

Bánh xe dân hướng điều khiển bằng tay

Chiếc

04

93

Hộp dụng cụ kẹp

Hộp

02

94

Bộ kẹp đảo chiều cho ren trong

Bộ

10

95

Bộ dụng cụ cắt gọt gờ/cạnh

Bộ

08

96

Bộ tay quay bàn ren

Bộ

02

97

Bộ dụng rèn, gồm đe, bàn là chồn

Bộ

02

98

Smith Lò rèn Smith

Chiếc

01

99

Lưỡi cưa vòng

Chiếc

02

100

Thước đe chất lượng

Chiếc

02

101

Bộ con đột rỗng tinh xảo

Bộ

02

102

Bộ thước đo

Bộ

01

103

Khung để thiết bị cắt hàn

Chiếc

02

104

Thiết bị tạo khí nitro

Chiếc

01

105

Máy ép lốp xe tải

Chiếc

01

106

Đồng hồ bơm lốp hiển thị số

Chiếc

02

107

Máy vá săm lốp

Chiếc

01

108

Bộ tăng lực tháo bánh xe tải

Chiếc

01

109

Máy phay Blog máy và mài mặt máy

Chiếc

01

110

Máy nắn la zăng ô tô

Chiếc

01

111

Máy hàn cắt đa năng TIG/MMA/cắt công nghệ Inverter chuyên cho hàn sửa vỏ xe (03 trong 01)

Bộ

01

112

Bộ gia nhiệt hút vết lõm

Bộ

01

113

Phòng sơn sấy ôtô xe du lịch

Phòng

01

114

Dàn pha sơn vi tính

Bộ

01

115

Vật liệu sơn ban đầu để đi vào hoạt động

Bộ

01

116

Thiết bị soi quan sát bên trong động cơ hộp số

Chiếc

02

117

Xe ô tô 04 chỗ ngồi cắt bổ, hoạt động được

Chiếc

01

118

Máy soi dàn lạnh điều hòa trên xe ô tô

Bộ

01

119

Mô hình hệ thống âm thanh

Bộ

02

120

Máy nén khí pít tông dẫn động đai

Chiếc

01

121

Máy sấy khí nén

Chiếc

01

122

Máy hàn nhựa Pro

Bộ

01

123

Mô hình cắt bổ động cơ Hybrid hoặc động cơ + truyền lực Hybrid

Bộ

01

124

Mô hình hệ thống truyền lực

Bộ

01

125

Hệ thống truyền lực

Bộ

02

126

Mô hình hệ thống phanh dầu

Bộ

01

127

Mô hình hộp số tự động

Bộ

01

128

Máy ép tuy ô thủy lực

Bộ

01

129

Dụng cụ uốn ống điều hòa

Bộ

01

130

Thiết bị bơm dầu hộp số tự động

Bộ

01

131

Mô hình cắt bổ một số cụm chi tiết của ô tô

Bộ

06

132

Mô hình ô tô cắt bổ sử dụng động cơ xăng truyền động cầu trước

Bộ

01

133

Mô hình cắt bổ động cơ sử dụng hệ thống phun xăng điện tử gián tiếp

Bộ

01

134

Mô hình cắt bổ động cơ sử dụng hệ thống phun dầu điện tử

Bộ

01

135

Mô hình cắt bổ động cơ xăng 04 kỳ

Bộ

01

136

Mô hình cắt bổ động cơ diesel 04 kỳ

Bộ

01

137

Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diesel sử dụng bơm cao áp VE

Bộ

01

138

Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diesel sử dụng bơm cao áp PE

Bộ

01

139

Mô hình hệ thống điện xe ô tô

Bộ

01

140

Mô hình hệ thống đánh lửa bằng điện tử không tiếp điểm

Bộ

01

141

Mô hình hệ thống điện thân xe

Bộ

01

142

Mô hình hệ thống lái cơ khí tổng hợp

Bộ

01

143

Mô hình hệ thống lái trợ lực điện

Bộ

02

144

Mô hình hệ thống phanh khí nén

Bộ

01

145

Mô hình hệ thống điều hòa tự động

Bộ

01

146

Mô hình hệ thống phun xăng điện tử

Bộ

01

147

Động cơ xăng dùng chế hòa khí

Bộ

01

148

Động cơ diesel dùng bơm cao áp VE

Bộ

01

149

Động cơ diesel dùng bơm cao áp PE

Chiếc

01

150

Hộp số tự động

Chiếc

06

151

Bộ dụng cụ đo

Bộ

01

152

Bộ vam tháo sơ mi - xy lanh

Bộ

01

153

Vam tháo ổ bi đũa

Bộ

03

154

Vam moay ơ đầu trục bánh xe

Bộ

01

155

Cầu nâng 02 trụ

Bộ

01

156

Cầu nâng 04 trụ

Bộ

01

157

Giá treo động cơ

Chiếc

06

158

Giá đỡ hộp số, cầu xe

Chiếc

02

159

Máy ép thủy lực

Chiếc

01

160

Máy hàn điện hồ quang

Chiếc

03

161

Máy hàn khí

Bộ

02

162

Thiết bị soi

Bộ

01

163

Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai

Bộ

01

164

Dụng cụ kiểm tra áp suất bơm xăng

Bộ

01

165

Đồng hồ vạn năng

Chiếc

02

166

Dụng cụ kiểm tra và làm sạch bu gi

Chiếc

01

167

Máy chẩn đoán

Chiếc

01

168

Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe

Bộ

01

169

Dụng cụ đo áp suất nén động cơ xăng

Bộ

01

170

Dụng cụ đo áp suất nén động cơ diesel

Bộ

01

171

Dụng cụ kiểm tra két nước làm mát

Bộ

01

172

Dụng cụ kiểm tra vòi phun động cơ xăng

Bộ

01

173

Máy rửa nước áp lực cao

Bộ

01

174

Máy rửa siêu âm

Bộ

01

175

Thiết bị rửa chi tiết

Bộ

01

176

Máy mài xu páp

Bộ

01

177

Máy rà  xu páp cầm tay

Bộ

02

178

Dụng cụ xúc rửa làm sạch hệ thống bôi trơn

Bộ

01

179

Động cơ phun xăng điện tử

Chiếc

01

180

Mô hình hệ thống nhiên liệu động cơ diezen điều khiển điện tử

Bộ

01

181

Máy mài đĩa ép ly hợp

Chiếc

01

182

Dụng cụ tháo lắp

Bộ

03

183

Băng thử máy phát máy đề tích hợp

Bộ

01

184

Thiết bị thông rửa hệ thống nhiên liệu và làm sạch động cơ diesel

Bộ

01

185

Động cơ xăng 04 kỳ 2ZR - FE lắp trên xe Toyota Altis trang bị hệ thống điều khiển phối khí thông minh kép Dual VVT-I

Cái

01

186

Động cơ 04 kỳ phun dầu điện tử CRDI trên dòng xe Toyota

Cái

01

187

Băng thử phanh

Bộ

01

188

Thiết bị phân tích khí xả động cơ diezel

Bộ

01

189

Thiết bị phân tích khí xả động cơ xăng

Bộ

01

190

Đèn sấy sơn cục bộ

Bộ

01

191

Máy chiếu (Projector)

Bộ

01

O

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

 

 

 

Máy chiếu

Bộ

01

P

Thành phố Bắc Kạn

 

 

I

Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông

 

 

1

Máy tính xách tay

Bộ

02

2

Máy ghi âm chuyên dụng

Chiếc

01

3

Camera PXW-X160 chuyên dụng

Bộ

01

4

Máy tăng âm

Chiếc

01

5

Bộ dựng hình phi tuyến

Bộ

01

6

Mixer 08 đường

Chiếc

01

7

Cột lưới bóng chuyền

Bộ

03

8

Đèn sân khấu

Bộ

01

9

Bộ tăng âm loa đài sân khấu

Bộ

01

II

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

 

Máy chủ Tabmis

Bộ

01

III

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

 

 

 

Máy Scan

Cái

02

IV

Ủy ban nhân dân xã Dương Quang

 

 

1

Máy Scan

Cái

01

2

Máy chiếu

Cái

02

Q

Huyện Chợ Đồn

 

 

I

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

 

 

1

Máy tính xách tay

Chiếc

07

2

Máy Scan

Chiếc

02

II

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

1

Máy tính xách tay

Chiếc

02

2