Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1509/QĐ-UBND năm 2006 điều chỉnh mức giá mua xe ô tô cho Văn phòng HĐND tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1509/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 18/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1509/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 18 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ MUA XE Ô TÔ CHO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND các cấp ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999, Quyết định số 208/1999/QĐ-TTg ngày 26/10/1999, Quyết định số 105/2004/QĐ-TTg ngày 16/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành và sửa đổi quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan HCSN và doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Văn phòng HĐND tỉnh tại công văn số 28/VP-HĐND ngày 08/5/2006, Sở Tài chính tại Tờ trình số 1094/STC-GCS ngày 16/5/2006 về việc điều chỉnh Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 23/3/2006 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức giá mua xe ô tô trang bị cho Văn phòng HĐND được quy định tại Điều 1 Quyết định 876/QĐ-UBND ngày 23/3/2005 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

" Đồng ý cho Văn phòng HĐND mua một xe ô tô, loại Toyota Hiace - Commuter, model Rzh 115L - Brmre, động cơ xăng 2.7L, 16 chỗ ngồi, mới 100% với mức giá 30.000USD. Mức giá này đã bao gồm thuế tiêu thụ, thuế giá trị gia tăng và thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định 876/QĐ-UBND ngày 23/3/2005 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận

- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VT, KTTH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1509/QĐ-UBND ngày 18/05/2006 điều chỉnh mức giá mua xe ô tô cho Văn phòng HĐND tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.670

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250